moon_camp

ČASOVÁ OS OBJAVOV V MESAČNOM TÁBORE

2022
09 - 2022

Začatie výzvy - 14. septembra

Spustenie výzvy - 14. septembra

Registrácia sa začína 14/09/2022
Získajte viac informácií o Mesiaci plnením úloh v rámci Moon Campu
Vytvorenie konta Tinkercad
Vypracujte svoj projekt 3D dizajnu
Odovzdajte svoj projekt na platforme


Príprava učiteľov/pedagógov:
Vytvorte akčný plán pre svoj tím
Zúčastnite sa modulov odbornej prípravy učiteľov (termíny budú oznámené).
2023
04 - 2023

Uzávierka prihlášok - 20. apríla

Termín na predkladanie príspevkov - 20. apríl

Predĺženie termínu! Webová stránka sa uzatvára 20. apríla 2023.
Uistite sa, že ste svoje projekty odoslali pred uzávierkou!
06 - 2023

Post-Challenge - jún

Post-Challenge - jún

Študentom a mentorom budú zaslané certifikáty o účasti
Projekty budú nahrané do galérie Moon Camp Discovery