moon_camp

TIDSLINJE FÖR UTFORSKARE I MÅNLÄGRET

2022
Lansering av utmaningen - 14 september
Lansering av utmaningen - 14 september

Registreringen öppnar den 14/09/2022 /
Lär dig mer om månen genom att genomföra Moon Camp-utmaningen.

Skapa ditt Tinkercad-konto

Utveckla ditt 3D-designprojekt

Lämna in ditt projekt på plattformen

Förberedelser för lärare/utbildare:

Skapa en handlingsplan för ditt team

Delta i lärarutbildningsmodulerna (datum meddelas senare).

2023
Sista inlämningsdag - 20 april
Sista datum för inlämning - 20 april


Förlängning av tidsfristen! Webbplatsen stänger den 20 april 2023.

Bedömningen av Moon Camp Explorers-förslagen inleds.

Offentliggörande av de 6 vinnande projekten
Anmälan av de sex vinnande projekten


De tre bästa projekten i kategorin Moon Camp Explorers för ESA:s medlemsstater och icke-ESA-medlemsstater kommer att tillkännages under juni månad.

Webinar för vinnare
Winners Webinar


De vinnande lagen kommer att delta i ett webbseminarium med en ESA-astronom.