moon_camp

Učebny Tinkercad a sdílení projektu

Stručný popis:

V tomto úvodu do učeben Autodesk Tinkercad se krok za krokem dozvíte, jak vytvořit učebnu pro studenty a jak sdílet hotový návrh s ostatními.
Dostupné jazyky:
Toto video obsahuje automaticky generované titulky v angličtině a lze je také automaticky přeložit do více jazyků.
Klíčová slova: