moon_camp

Stránky krajiny

Pripojte sa k Moon Camp Challenge

Kto sa zúčastňuje...

Nájdite ďalšie tímy z vašej krajiny!

Stránky krajiny

Moon Camp je otvorený po celom svete, tímy z celého sveta sa môžu zapojiť do tejto inšpiratívnej výzvy!

Európske úrady pre vesmírne vzdelávanie (ESERO) a partneri z Nadácie Airbus pomáhajú uľahčiť projekt Moon Camp poskytovaním miestnej podpory. Na stránke svojej krajiny nájdete prístup k národným podujatiam organizovaným našimi miestnymi partnermi. Nájdete tu aj ďalšie informácie a podporné materiály vo vašom jazyku. 

Ak vaša krajina nie je uvedená v zozname, nemusíte sa obávať, že sa váš tím bude môcť zúčastniť po kliknutí na tlačidlo registrácie.