Mooncamp-utmaning
Airbus och Autodesk-logotypen      ESA:s logotyp
Moon Camp Pioneers 2022 - 2023 - Moon Camp Challenge
För att få en bättre upplevelse kan du ändra din webbläsare till CHROME, FIREFOX, OPERA eller Internet Explorer.

Moon Camp Pioneers 2022 - 2023

upptäckt interaktiv bild

Moon Camp Pioneers


Moon Camp Challenge uppmanar eleverna att bli pionjärer som utforskar månmiljön och utvecklar en framtida månbas.

För att astronauter ska kunna stanna på månen under långa perioder i framtiden måste nya infrastrukturer utvecklas för att klara av viktiga utmaningar. Sådana utmaningar omfattar skydd mot strålning och meteoriter, energiproduktion, utvinning och återvinning av vatten, livsmedelsproduktion och mycket mer.

Grupperna kommer att utveckla ett antal tvärvetenskapliga experiment för att utforska den extrema miljön i rymden och förstå hur astronauter skulle kunna leva på månen. Därefter ska de 3D-designa sitt månläger med hjälp av en valfri programvara och skriva en rapport där de förklarar sitt projekt.

Deras projekt ska vara anpassat till miljön på månen, utnyttja lokala resurser och ge skydd och/eller boende- och arbetsmöjligheter för minst två astronauter. De deltagande lagen kommer att tävla om Moon Camp Pioneers-priset för bästa projekt.

Queen Cells – 1st Place in Moon Camp Pioneers 2021-2022

Sammanfattning


Med hjälp av en valfri programvara utformar grupperna ett komplett Moon Camp och lämnar in sin rapport till en expertjury. De deltagande lagen kommer att tävla om Moon Camp Pioneers-priset för bästa projekt.
Komplexitetsnivå: avancerad
 Verktyg: Ett valfritt 3D-designprogram (Fusion 360 rekommenderas). NY!
  Åldersintervall: 13 till och med (inklusive) 19 år NY!
  Språk: språk som de själva väljer. Vid bedömning översätts rapporterna automatiskt till engelska. NY!
  Registreringar: Öppet från den 14 september 2022 till den 18 april 2023.

Your Moon Camp should include:


Användning av lokala resurser (t.ex. månjord, vattenis).
Tekniska lösningar (t.ex. strömkälla, återvinningssystem, odlingskammare för livsmedel).
Skydd (mot meteoriter och strålning)
 Bostads- och arbetsutrymmen för minst två astronauter.

Vem kan delta?


To participate in Moon Camp Pioneers, teams should be comprised of 2 to 6 students and must be supported by a teacher, educator or parent. The project must be submitted by the teacher or educator.

Participation in Moon Camp Explorers is open worldwide* to teams of students aged 13 up to (and including) 19 years old. Students attending a postsecondary/tertiary institution are not eligible to participate.

Elever under 13 år får inte delta i ett lag i Moon Camp Pioneers.

Teams that participated in Moon Camp Discovery or Moon Camp @School are also allowed to submit a project to Moon Camp Pioneers.

Det finns ingen gräns för hur många lag en skola eller klubb kan anmäla, men varje elev kan bara anmäla ett lag och varje lag kan bara lämna in ett bidrag.

* Moon Camp Challenge är öppet över hela världen. Inom ramen för det nuvarande samarbetsavtalet mellan ESA och Airbus Foundation måste ditt team uppfylla följande extra villkor om du ansöker från en ESA-medlemsstat*, Slovakien, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland:
- Minst 50% av gruppmedlemmarna måste vara medborgare i en ESA-medlemsstat, Slovakien, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland.
- Varje gruppmedlem måste vara:
- Inskrivna i en grundskola eller gymnasieskola på heltid i en av ESA:s medlemsstater, Slovakien, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland.
- eller vara hemundervisad (certifierad av det nationella utbildningsministeriet eller en delegerad myndighet i en av ESA:s medlemsstater, Slovakien, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland).
- eller vara medlem i en klubb eller en grupp efter skolan, t.ex. vetenskapsklubb, scouter eller liknande.
* ESA:s medlemsstater 2022: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike och Storbritannien.

Utvärdering


En jury bestående av experter från ESA, Airbus Foundation och Autodesk kommer att välja ut de vinnande lagen utifrån kvaliteten på den inlämnade konstruktionen och rapporten. Konstruktionen ska vara anpassad till och möjlig att genomföra i månmiljön och utnyttja naturliga egenskaper. Rapporten ska förklara designvalen och den övergripande beboeligheten och funktionaliteten hos Moon camp. Grupperna bör inkludera sina vetenskapliga resonemang för de val som presenteras.

Innovation, kreativitet och uppfinningsrikedom (25%): Hur väl lyckas den nya designen med att "tänja på gränserna" och förbättra användarupplevelsen?
 Mjukvarufärdigheter (25%): Hur väl visar studentens design på tekniska färdigheter och designkvalitet utifrån tekniska krav?
  Lämplighet för ändamålet (25%): Hur väl visar sig designen vara användbar och lämpad för att uppfylla sitt syfte att tillhandahålla ett funktionellt Moon Camp?
  Onlineformulär (25%): Hur väl förklarar rapporten resonemanget kring designvalen och den övergripande beboeligheten hos Moon camp?

Tidslinje


Submissions to Moon Camp Explorers will be accepted from 14 September 2022 to 18 April 2023.

14 september 2022
Lansering av en utmaning

Registreringen öppnar den 14/09/2022

Lär dig mer om månen genom att genomföra Moon Camp-utmaningen.
Create your 3D design account
Utveckla din 3D-konstruktion
Lämna in ditt projekt på plattformen

Förberedelser för lärare/utbildare:
Skapa en handlingsplan för ditt team
Delta i lärarutbildningsmodulerna (datum meddelas senare).

18 april 2023
Sista datum för inlämning av bidrag

Webbplatsen stänger för inlämning av bidrag den 18/04/2023.
Se till att du skickar in dina projekt innan tidsfristen löper ut!

Juni 2023
Announcement Of The 6 Winning Projects

De tre bästa projekten i kategorin Moon Camp Pioneers för ESA:s medlemsstater och icke-ESA-medlemsstater kommer att tillkännages under juni månad.

Juni 2023
Winners Webinar

De vinnande lagen kommer att delta i ett webbseminarium med en ESA-astronom.

Hur skickar man in projektet?


 1. Lagets 3D-modell kan skapas i valfri 3D-designprogramvara. Vi rekommenderar att du använder Autodesk® Fusion 360. Projekten kommer att bedömas och presenteras med hjälp av en 3D-läsare som är optimerad för denna programvara.

 2. Projekten måste lämnas in till Moon Camp online-plattform. Tidsfristen löper ut den 18 april 2023.

 3. Genom att skicka in projektet godkänner deltagarna att deras projekt delas på Moon Camp-plattformen. Deltagarna godkänner att ESA Education och partner har rätt att använda hela eller delar av projektet i utåtriktade och utbildningsmässiga syften.

 4. Bidragen måste innehålla följande:

  • The team’s report explaining the project and design. The report should follow the template provided här. You may submit your report in the language of your choice. Please note, for the purposes of judging your reports will be automatically translated to English;

  • at least one rendering or screenshot of the project as a .JPG or .PNG file from the design software used;

  • The team’s design of their Moon Camp as a file. Submissions must be submitted as one .obj file,.F3D file or .F3Z file (maximum file size 150 Mb).

 5. Varje grupp måste modellera alla enskilda komponenter i konstruktionen. Det är inte tillåtet att importera befintliga CAD-data till konstruktionen, med undantag för filer som tillhandahålls av Autodesk, ESA eller Airbus Foundation.

 6. Teamet måste vara ensam författare/ägare till projektet och allt material som lämnas in till Moon Camp Challenge. Projekt som sponsras eller finansieras av tredje part får inte användas. Ingen tredje part (inklusive din skola eller dina projektsponsorer) får ha några rättigheter till det material som du skickar in.

 7. ESA och Airbus Foundation förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera bidrag som inte följer riktlinjerna eller som innehåller meddelanden som anses olämpliga eller otillräckliga för målgruppen.

Team AH – 2nd Place in Moon Camp Pioneers 2021-2022
Här är vi tillbaka! - 1:a plats i Moon Camp Pioneers 2021-2022

Verktyg för 3D-design


If your team is joining Moon Camp Pioneers, you can choose any 3D software to create your Moon Camp design. Submissions must be submitted as one .obj file,.F3D file or .F3Z file (maximum file size 150 Mb).

Vi föreslår att man använder följande Fusion 360. 3D-konstruktionsvisualiseraren är optimerad för .F3D- och .F3Z-filer. Fusion 360 är en gratis programvara för 3D-konstruktion för studenter, lärare och akademiska institutioner. anvisningar för att erhålla en utbildningslicens. Mer stödmaterial för Fusion 360 finns i avsnittet Resurser.

Are you new to 3D design? Get started with the step-by-step tutorials found in the Resurser section. Once you are familiar with your 3D design tool, you can put your design skills into action and build your own Moon Camp.

Get inspired by the winning projects from Moon Camp Pioneers 2021/2022


Besök hela webbplatsen Pioneers galleri to find inspirational Moon Camp Fusion 360 designs from the challenge’s last edition.

Frågor?


Vid eventuella frågor, kontakta FAQ-avsnittet eller skicka ett e-postmeddelande till moon.camp@esa.int

Topp
sv_SE