moon_camp
Terrae_Novae_destinationer_Månen

Välj plats för ditt utrymme

Bestäm var din livsmiljö ska placeras

Mänsklig utforskning av rymden är ingen lätt uppgift. Människan är inte anpassad till de hårda förhållandena i rymden.

Varje gång astronauter och rymdfarkoster lämnar jordatmosfärens tunna skyddande lager utsätts de för strålning:

Extrema temperaturer

I rymden varierar temperaturen från hundratals och till och med tusentals grader Celsius till nära den absoluta nollpunkten

Strålning med hög energi

Långt från jordens magnetosfär kan astronauter löpa en betydande risk att drabbas av strålningssjuka

Nedslag av skräp och mikrometeoriter

På jorden behöver vi bara oroa oss för stora meteoritnedslag. I rymden kan även det minsta skräp ha en katastrofal inverkan.

Rymdens vakuum

För att överleva i rymden behöver astronauterna en miljö som återskapar jordens atmosfär.

Rymdmiljöer

Månen är vår närmaste granne och ett naturligt mål för att upprätta en mänsklig bas. Månen är en skattkammare för solsystemets historia och den har stor vetenskaplig potential om man tittar längre bort, t.ex. genom att bygga ett radioteleskop på den bortre sidan som erbjuder vyer över vårt universum skyddade från de ständiga radiostrålningarna från jorden.

Sätt din bas på månen, eller gå djupare in i solsystemet.

Månen

Månen

Ytans temperatur: -233°C till 123°C

Atmosfäriskt tryck: 10-7 Pa

Atmosfärens sammansättning: Tunn atmosfär inklusive: helium, argon, natrium, väte

Strålning: Hög

Magnetfält? Ingen

Acceleration av gravitationen: 1,6 ms-2

Ytterligare information: Flytande vatten kan inte finnas på månen. Men man tror att vattenis kan finnas i permanent skuggade kratrar vid månens poler, och att det kan vara instängt under dess yta.

 

Mars

Mars

Ytans temperatur: -153°C till 20°C

Atmosfäriskt tryck: 600 Pa

Atmosfärens sammansättning: Koldioxid, kväve, argon

Strålning: Hög

Magnetfält? Ingen

Acceleration av gravitationen: 3,7 ms-2

Ytterligare information: Det finns vattenis vid polerna och vid sydpolsområdet har man upptäckt en damm med flytande vatten under lager av is och damm.

Merkurius

Merkurius

Ytans temperatur: -180°C till 430°C

Atmosfäriskt tryck: 10-7 Pa

Atmosfärens sammansättning: Tunn atmosfär som innehåller: väte, helium, syre, vattenånga

Strålning: Hög

Magnetfält? Ja

Acceleration av gravitationen: 3,7 ms-2

Ytterligare information: Trots de höga temperaturer som planeten utsätts för under dagtid kan det vara tillräckligt kallt djupt inne i kratrarna vid polerna för att vattenis ska kunna finnas där.

Venus

Venus

Ytans temperatur: 470°C

Atmosfäriskt tryck: 9,3 MPa

Atmosfärens sammansättning: Koldioxid, kväve

Strålning: Låg

Magnetfält? Ingen

Acceleration av gravitationen: 8,87 ms-2

Ytterligare information: Har en giftig och tung atmosfär som nästan helt består av koldioxid. Ett tjockt molnskikt omger planeten, där den övre delen mest består av små svavelsyradroppar. Vid ytan är det atmosfäriska trycket på Venus mer än 90 gånger högre än på jorden.

Titan

Titan - Saturnus måne

Ytans temperatur: -179°C

Atmosfäriskt tryck: 146,7 Pa

Atmosfärens sammansättning: Kväve, metan

Strålning: Låg

Magnetfält? Ingen

Acceleration av gravitationen: 1,35 ms-2

Ytterligare information: Har moln, regn, floder, sjöar och hav av flytande kolväten, t.ex. metan och etan.

Enceladus

Enceladus - Saturnus måne

Ytans temperatur: -201°C

Atmosfäriskt tryck:

Atmosfärens sammansättning:

Strålning: Hög

Magnetfält? Ingen

Acceleration av gravitationen: 0,113 ms-2

Ytterligare information: Den tros ha hydrotermiska skorstenar som sprutar ut mineralrikt vatten i en ocean som ligger under dess isiga yta.

Jupiters månar

Io, Europa, Callisto och Ganymede - Jupiters största månar

Detta "familjeporträtt" visar en sammansatt bild av Jupiter, inklusive den stora röda fläcken, och dess fyra största månar. Från topp till botten är månarna Io, Europa, Ganymede och Callisto. Europa är nästan lika stor som jordens måne, medan Ganymedes, den största månen i solsystemet, är större än planeten Merkurius.

Medan Io är en vulkaniskt aktiv värld är Europa, Ganymede och Callisto isiga och kan ha oceaner av flytande vatten under sina jordskorpor. I synnerhet Europa kan till och med ha en beboelig miljö.

Ytans temperatur: -223°C till -108°C

Atmosfärens sammansättning: Io har en tunn svaveldioxidatmosfär, Callisto har en mycket tunn koldioxidatmosfär och både Europa och Ganymede har tunna syreatmosfärer.

Strålning: Hög

Magnetfält? Ganymedes är den enda månen i solsystemet med ett magnetfält

Acceleration av gravitationen: 1,2 till 1,8 ms-2

Rymdfordon

Exempel på rymdfarkoster som används för att transportera astronauter och last till låg omloppsbana runt jorden och månen.

Orion

orion

Orion är NASA:s nästa rymdfarkost som ska skicka människor ut i rymden. Den är utformad för att skicka astronauter längre ut i rymden än någonsin tidigare, bortom månen och till asteroider. ESA har utformat och övervakar utvecklingen av den europeiska servicemodulen (ESM), den del av rymdfarkosten som levererar luft, elektricitet och framdrivning.

Spela videoklipp

Fem Automated Transfer Vehicles levererade mer än 31 500 kg förnödenheter under sina uppdrag till den internationella rymdstationen mellan 2008 och 2015. De har flera gånger lyft stationen för att höja dess omloppsbana och på liknande sätt flyttat den ur vägen för rymdskrot.

Automatiserat överföringsfordon (ATV)

Apollo

Rymdfarkosten Apollo transporterade de första människorna till månen för över 50 år sedan. Ett komplett månlandningsuppdrag bestod av Apollos kommandomodul och servicemodul samt en månlandare. Kommandomodulen rymde besättningen och servicemodulen stod för framdrivningen under månlandningen och förbränningen över jorden under återfärden till jorden.

Fortsätt med ditt projekt

Nu när du har lärt dig om de olika möjliga platserna i solsystemet kan du undersöka dina designverktyg och tekniker. 

Starta ditt projekt
Planera din rymdmiljö med ditt team och lämna in ditt projekt
Välj dina designverktyg och tekniker
Bestäm hur du vill skapa ditt projekt

Läs mer om rymdmiljön

Förbered dina elever för deras Moon Camp-projekt med våra användbara utbildningsresurser. Här hittar du handledningar i 3D-design för Tinkercad och Fusion 360, läromedel för klassrum som täcker ett brett spektrum av STEM-ämnen, videor med rymdexperter, intressanta månanimationer och mycket mer!

Resurserna finns på flera språk och videor har textning. 

Besök den Resurser för att få veta mer.

Resurser för klassrummet
Animationer
Handledning
FOTO DATUM: 03-18-22PLATS: Byggnad 8, Rum 183 - FotostudioFÖREMÅL:  Fotografera det officiella astronautporträttet av ESA-astronauten Andreas Mogensen i EMU.FOTOGRAF: BILL STAFFORD
Möt experterna

Moon Camp Challenge Projektgallerier 2022- 2023

Låt dig inspireras av dessa fantastiska projekt som utformades av team från hela världen under förra årets upplaga.

Frågor?

Vid eventuella frågor, kontakta FAQ-avsnittet eller skicka ett e-postmeddelande till moon.camp@esa.int