moon_camp

Tehtävä kuussa - Ohjelmoi luokkatoveri suorittamaan tehtävä kuussa.

Lyhyt kuvaus: Tämä tehtävä tutustuttaa oppilaat loogiseen ajatteluun suunnittelemalla, testaamalla ja toteuttamalla yksinkertaisen tehtävän Kuuhun. Oppilaat työskentelevät pareittain ja vuorotellen "tehtävän ohjaajan" ja "kulkijan" rooleissa. Toinen oppilas antaa käskyjä, joiden avulla toinen oppilas voi navigoida sokeasti Kuun [...].