moon_camp

Misia na Mesiaci - Naprogramujte spolužiaka, aby dokončil misiu na Mesiaci

Stručný opis: Táto aktivita oboznámi študentov s logickým myslením prostredníctvom plánovania, testovania a realizácie jednoduchej misie na Mesiaci. Žiaci budú pracovať vo dvojiciach a budú sa striedať v úlohách "kontrolóra misie" a "rovera". Jeden študent bude zadávať príkazy, aby umožnil druhému navigovať naslepo po mesačnej [...]