Mooncamp challenge
Airbus and Autodesk logo      ESA logo
Moon Camp Pioneers 2022 – 2023 – Moon Camp Challenge
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Moon Camp Pioneers 2022 – 2023

discovery interactive image

Moon Camp Pioneers


The Moon Camp Challenge invites students to be pioneers exploring the lunar environment and develop a future moon base.

I fremtiden, for å gjøre det mulig for astronauter å oppholde seg på månen i lange perioder, må ny infrastruktur utvikles for å overvinne viktige utfordringer. Slike utfordringer inkluderer beskyttelse mot stråling og meteoritter, energiproduksjon, utvinning og resirkulering av vann, matproduksjon og mye mer.

Teams will develop a number of interdisciplinary scientific experiments to explore the extreme environment of space and understand how astronauts could live on the Moon. Afterwards they will 3D design their Moon Camp using a software of their choice and write a report explaining their project.

Their project should be adapted to the Moon environment and make use of local resources and provide protection and/or living and working facilities for at least 2 astronauts. Participating teams will compete for the Moon Camp Pioneers prize for best project.

Queen Cells – 1st Place in Moon Camp Pioneers 2021-2022

Sammendrag


Using a software of their choice, teams design the complete Moon Camp and submit their report to an expert jury. Participating teams will compete for the Moon Camp Pioneers Prize for best project.
Kompleksitetsnivå: advanced
 Verktøy: 3D design software of their choice (Fusion 360 recommended) NY!
  Aldersgruppe: 13 up to (and including) 19 years old NY!
  Språk: language of their choice. For judging, reports will be automatically translated to English. NY!
  Registreringer: åpent fra 14. september 2022 til 18. april 2023

Your Moon Camp should include:


Use of local resources (e.g. lunar soil, water ice)
Technological solutions (e.g. power source, recycling system, food growth chamber)
Protection (from meteorites and radiation)
 Living and working facilities for at least 2 astronauts.

Who can participate?


To participate in Moon Camp Pioneers, teams should be comprised of 2 to 6 students and must be supported by a teacher, educator or parent. The project must be submitted by the teacher or educator.

Participation in Moon Camp Explorers is open worldwide* to teams of students aged 13 up to (and including) 19 years old. Students attending a postsecondary/tertiary institution are not eligible to participate.

Students younger than 13 years old are not permitted to join a team in Moon Camp Pioneers.

Teams that participated in Moon Camp Discovery or Moon Camp @School are also allowed to submit a project to Moon Camp Pioneers.

There is no limit to the number of teams a school or club can enter, but each student can only enter one team, and each team can submit one entry only.

* Moon Camp Challenge er åpen over hele verden. I rammen av gjeldende samarbeidsavtale mellom ESA og Airbus Foundation, hvis du søker fra et ESA-medlemsland*, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia, må teamet ditt oppfylle følgende ekstra betingelser:
• Minst 50 % av teammedlemmene må være statsborgere i et ESA-medlemsland, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia.
• Hvert teammedlem må være:
‒ Registrert på en fulltids grunnskole eller videregående skole lokalisert i et ESA-medlemsland, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia
‒ eller ha hjemmeundervisning (sertifisert av det nasjonale utdanningsdepartementet eller delegert myndighet i en ESA-medlemsstat, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia)
‒ eller, være medlem av en klubb eller SFO-gruppe, som Science Club, Speidere eller lignende.
* ESA-medlemsstater i 2022: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Tyskland og Storbritannia.

Evaluation


A jury composed of ESA, Airbus Foundation and Autodesk experts will select the winning teams based on the quality of the design and report submitted. The design should be adapted to and feasible for the lunar environment, making use of natural features. The report must explain the design choices and overall habitability and functionality of the Moon camp. The teams should include their scientific reasoning for the choices presented.

Innovation, creativity and inventiveness (25%): How well does this new design “push the envelope” and enhance user experience?
 Software skills (25%): How well does the student design demonstrate technical skills and quality of design based on technical requirements?
  Suitability to purpose (25%): How well does the design prove useful and suited to serving its purpose of providing a functional Moon Camp?
  Online Form (25%): How well does the report explain the reasoning for design choices and overall habitability of the Moon camp?

Tidslinje


Submissions to Moon Camp Explorers will be accepted from 14 September 2022 to 18 April 2023.

14. september 2022
Utfordring lansering

Registreringen åpner 14.09.2022

Lær mer om månen ved å fullføre Moon Camp-utfordringsaktivitetene
Create your 3D design account
Utvikle 3D-designet ditt
Send inn prosjektet ditt på plattformen

Forberedelse av lærer/lærer:
Lag en handlingsplan for teamet ditt
Delta i lærerutdanningsmodulene (datoer annonseres)

18 April 2023
Deadline For Submissions

Nettstedet stenger for innsending 18.04.2023
Sørg for å sende inn prosjektene dine innen fristen!

juni 2023
Announcement Of The 6 Winning Projects

The best 3 projects of the Moon Camp Pioneers category for ESA Members States and Non-ESA Member States will be announced during the month of June

juni 2023
Winners Webinar

The winning teams will take part in a webinar with an ESA Astronaut

Hvordan sende inn prosjektet?


 1. The team’s 3D model can be created in the 3D design software of your choice. We recommend the use of Autodesk® Fusion 360. The projects will be judged and showcased using a 3D viewer optimized for this software.

 2. Projects must be submitted to the Moon Camp online platform. The deadline is 18 April 2023.

 3. Ved å sende inn prosjektet samtykker deltakerne i at prosjektet deres skal deles på Moon Camp-plattformen. Deltakerne aksepterer at ESA Education og partnere har rett til å bruke hele eller deler av prosjektet til oppsøkende og utdanningsformål.

 4. Innleveringer må inneholde:

  • The team’s report explaining the project and design. The report should follow the template provided here. You may submit your report in the language of your choice. Please note, for the purposes of judging your reports will be automatically translated to English;

  • at least one rendering or screenshot of the project as a .JPG or .PNG file from the design software used;

  • The team’s design of their Moon Camp as a file. Submissions must be submitted as one .obj file,.F3D file or .F3Z file (maximum file size 150 Mb).

 5. Hvert team må modellere alle individuelle komponenter i designet. Det er ikke tillatt å importere eksisterende CAD-data til designet, med unntak av filer levert av Autodesk, ESA eller Airbus Foundation.

 6. Teamet må være den eneste forfatteren/eieren av prosjektet og alt materiale som sendes inn til Moon Camp Challenge. Prosjekter sponset eller finansiert av tredjeparter kan ikke brukes. Ingen tredjepart (inkludert skole- eller prosjektsponsorer) skal ha noen rettigheter til materiell du sender inn.

 7. ESA og Airbus Foundation forbeholder seg etter eget skjønn retten til å diskvalifisere bidrag som ikke følger retningslinjene, eller som inneholder meldinger som anses som upassende eller utilstrekkelige for publikum.

Team AH – 2nd Place in Moon Camp Pioneers 2021-2022
Here We Are Back! - 1st Place in Moon Camp Pioneers 2021-2022

3D-designverktøy


If your team is joining Moon Camp Pioneers, you can choose any 3D software to create your Moon Camp design. Submissions must be submitted as one .obj file,.F3D file or .F3Z file (maximum file size 150 Mb).

We suggest the use of Fusion 360. The 3D design visualiser is optimised for .F3D and .F3Z files. Fusion 360 is a free 3D design software for students, educators, and academic institutions, follow these instructions to obtain an educational license. More supporting materials for Fusion 360 are available in the Resources section.

Are you new to 3D design? Get started with the step-by-step tutorials found in the Ressurssiden section. Once you are familiar with your 3D design tool, you can put your design skills into action and build your own Moon Camp.

Get inspired by the winning projects from Moon Camp Pioneers 2021/2022


Besøk hele Pioneers galleri to find inspirational Moon Camp Fusion 360 designs from the challenge’s last edition.

Spørsmål?


For eventuelle spørsmål, se FAQ-delen eller send en e-post til moon.camp@esa.int

Top
nb_NO