moon_camp
oppdagelse interaktivt bilde

Påmeldingene til årets utgave er nå åpne. stengt

Moon Camp Pioneers 2022-2023

 

Moon Camp Challenge inviterer elevene til å være pionerer som utforsker månemiljøet og utvikler en fremtidig månebase.


I fremtiden, for å gjøre det mulig for astronauter å oppholde seg på månen i lange perioder, må ny infrastruktur utvikles for å overvinne viktige utfordringer. Slike utfordringer inkluderer beskyttelse mot stråling og meteoritter, energiproduksjon, utvinning og resirkulering av vann, matproduksjon og mye mer.


Lagene skal utvikle en rekke tverrfaglige vitenskapelige eksperimenter for å utforske det ekstreme miljøet i verdensrommet og forstå hvordan astronauter kan leve på månen. Etterpå skal de 3D-designe sin måneleir ved hjelp av en programvare etter eget valg og skrive en rapport som forklarer prosjektet.


Prosjektet skal være tilpasset miljøet på månen og gjøre bruk av lokale ressurser og gi beskyttelse og/eller bo- og arbeidsfasiliteter for minst to astronauter. Deltakende lag vil konkurrere om Moon Camp Pioneers-prisen for beste prosjekt.

Dronningceller - 1. plass i Moon Camp Pioneers 2021-2022

Sammendrag


Ved hjelp av en programvare etter eget valg designer lagene hele måneleiren og sender inn rapporten til en ekspertjury. Deltakende lag vil konkurrere om Moon Camp Pioneers-prisen for beste prosjekt.
Kompleksitetsnivå: avansert
 Verktøy: 3D-designprogramvare etter eget valg (Fusion 360 anbefales) NY!
  Aldersgruppe: 13 til (og med) 19 år gammel NY!
  Språk: språk etter eget valg. Ved bedømmelsen vil rapportene automatisk bli oversatt til engelsk. NY!

  Registreringer: Åpent fra 14. september 2022 til 20. april 2023.

Måneleiren din bør inneholde:


Bruk av lokale ressurser (f.eks. månejord, vannis)
Teknologiske løsninger (f.eks. strømkilde, resirkuleringssystem, vekstkammer for mat)
Beskyttelse (mot meteoritter og stråling)
 Bo- og arbeidsfasiliteter for minst 2 astronauter.

Hvem kan delta?


For å delta i Moon Camp Pioneers bør teamene bestå av 2 til 6 elever og må støttes av en lærer, pedagog eller forelder. Prosjektet må sendes inn av læreren eller pedagogen.

Deltakelse i Moon Camp Explorers er åpen over hele verden* for lag av elever i alderen 13 til (og med) 19 år. Studenter som går på en høyere utdanningsinstitusjon kan ikke delta.

Studenter under 13 år har ikke lov til å bli med på et lag i Moon Camp Pioneers.

Lag som deltok i Moon Camp Discovery eller Moon Camp @School kan også sende inn et prosjekt til Moon Camp Pioneers.

Det er ingen grense for hvor mange lag en skole eller klubb kan melde på, men hver elev kan bare melde på ett lag, og hvert lag kan bare sende inn ett bidrag.

* Moon Camp Challenge er åpen over hele verden. I rammen av gjeldende samarbeidsavtale mellom ESA og Airbus Foundation, hvis du søker fra et ESA-medlemsland*, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia, må teamet ditt oppfylle følgende ekstra betingelser:
• Minst 50 % av teammedlemmene må være statsborgere i et ESA-medlemsland, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia.
• Hvert teammedlem må være:
‒ Registrert på en fulltids grunnskole eller videregående skole lokalisert i et ESA-medlemsland, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia
‒ eller ha hjemmeundervisning (sertifisert av det nasjonale utdanningsdepartementet eller delegert myndighet i en ESA-medlemsstat, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia)
‒ eller, være medlem av en klubb eller SFO-gruppe, som Science Club, Speidere eller lignende.
* ESA-medlemsstater i 2022: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Tyskland og Storbritannia.

Evaluering


En jury bestående av eksperter fra ESA, Airbus Foundation og Autodesk vil velge ut vinnerlagene basert på kvaliteten på designet og den innsendte rapporten. Designet skal være tilpasset og gjennomførbart for månens miljø, og gjøre bruk av naturlige egenskaper. Rapporten må forklare designvalgene og den generelle beboeligheten og funksjonaliteten til Moon camp. Teamene skal inkludere sin vitenskapelige begrunnelse for valgene som presenteres.

Innovasjon, kreativitet og oppfinnsomhet (25%): Hvor godt "pusher" denne nye designen grensene og forbedrer brukeropplevelsen?
 Programvareferdigheter (25%): Hvor godt demonstrerer studentdesignet tekniske ferdigheter og designkvalitet basert på tekniske krav?
  Egnethet for formålet (25%): Hvor godt viser designet seg å være nyttig og egnet til å tjene formålet med å tilby en funksjonell måneleir?
  Nettskjema (25%): Hvor godt forklarer rapporten begrunnelsen for designvalgene og den generelle beboeligheten til Moon camp?

Tidslinje

 

Innsendinger til Moon Camp Pioneers vil bli akseptert fra 14. september 2022 til 20. april 2023.

14. september 2022
Utfordring lansering

Registreringen åpner 14.09.2022

Lær mer om månen ved å fullføre Moon Camp-utfordringsaktivitetene
Opprett din 3D-designkonto
Utvikle 3D-designet ditt
Send inn prosjektet ditt på plattformen

Forberedelse av lærer/lærer:
Lag en handlingsplan for teamet ditt
Delta i lærerutdanningsmodulene (datoer annonseres)

20. april 2023
Frist for innsending

Nettstedet stenger for innsending 20/04/2023. Sørg for å sende inn prosjektene dine innen fristen!

juni 2023
Kunngjøring av de 6 vinnerprosjektene

De tre beste prosjektene i kategorien Moon Camp Pioneers for ESA-medlemsstater og ikke-ESA-medlemsstater vil bli kunngjort i løpet av juni.

juni 2023
Vinnere av webinaret

Vinnerlagene vil delta i et webinar med en ESA astronaut.

Hvordan sende inn prosjektet?

 
 1. Teamets 3D-modell kan opprettes i valgfri 3D-designprogramvare. Vi anbefaler bruk av Autodesk® Fusion 360. Prosjektene vil bli bedømt og presentert ved hjelp av en 3D-visning som er optimalisert for denne programvaren.

 2. Prosjekter må sendes inn til Moon Camp nettbasert plattform. Fristen er 20. april 2023.

 3. Ved å sende inn prosjektet samtykker deltakerne i at prosjektet deres skal deles på Moon Camp-plattformen. Deltakerne aksepterer at ESA Education og partnere har rett til å bruke hele eller deler av prosjektet til oppsøkende og utdanningsformål.

 4. Innleveringer må inneholde:

  • Teamets rapport som forklarer prosjektet og utformingen. Rapporten skal følge den angitte malen her. Du kan sende inn rapporten på det språket du ønsker. Vær oppmerksom på at rapportene dine automatisk vil bli oversatt til engelsk for å kunne bedømmes;

  • minst én gjengivelse eller et skjermbilde av prosjektet som en JPG- eller PNG-fil fra designprogramvaren som brukes;

  • Lagets design av måneleiren som en fil. Bidragene må sendes inn som én .obj-fil, .F3D-fil eller .F3Z-fil (maksimal filstørrelse 150 Mb).

 5. Hvert team må modellere alle individuelle komponenter i designet. Det er ikke tillatt å importere eksisterende CAD-data til designet, med unntak av filer levert av Autodesk, ESA eller Airbus Foundation.

 6. Teamet må være den eneste forfatteren/eieren av prosjektet og alt materiale som sendes inn til Moon Camp Challenge. Prosjekter sponset eller finansiert av tredjeparter kan ikke brukes. Ingen tredjepart (inkludert skole- eller prosjektsponsorer) skal ha noen rettigheter til materiell du sender inn.

 7. ESA og Airbus Foundation forbeholder seg etter eget skjønn retten til å diskvalifisere bidrag som ikke følger retningslinjene, eller som inneholder meldinger som anses som upassende eller utilstrekkelige for publikum.

Team AH - 2. plass i Moon Camp Pioneers 2021-2022
Her er vi tilbake! - 1. plass i Moon Camp Pioneers 2021-2022

3D-designverktøy


Hvis teamet ditt blir med i Moon Camp Pioneers, kan du velge hvilken som helst 3D-programvare for å lage Moon Camp-designet ditt. Bidragene må sendes inn som én .obj-fil, .F3D-fil eller .F3Z-fil (maksimal filstørrelse 150 Mb).

Vi foreslår bruk av Fusion 360. Visualiseringsverktøyet for 3D-design er optimalisert for .F3D- og .F3Z-filer. Fusion 360 er en gratis 3D-designprogramvare for studenter, lærere og akademiske institusjoner, følg dette instruksjoner for å få en utdanningslisens. Mer støttemateriell for Fusion 360 er tilgjengelig under Ressurser.

Er du ny innen 3D-design? Kom i gang med de trinnvise veiledningene som du finner i Ressurssiden delen. Når du er kjent med 3D-designverktøyet ditt, kan du ta i bruk designferdighetene dine og bygge din egen Moon Camp.

La deg inspirere av vinnerprosjektene fra Moon Camp Pioneers 2022/2023.

 

Besøk hele Pioneers galleri for å finne inspirasjon til Moon Camp Fusion 360-design fra denne utfordringen.

Spørsmål?


For eventuelle spørsmål, se FAQ-delen eller send en e-post til moon.camp@esa.int