moon_camp
pionerer

Følg denne lenken for å delta i den aktuelle utgaven av Moon Camp Pioneers.

Vinnende prosjekter Moon Camp Pioneers 2021-2022

  Queen Cells
  Førsteplass

      郑州轻工业大学附属中学
        Kina
  Here We Are Back !
  Førsteplass

      Lycée Germaine Tillion
        Frankrike
  Conatur Lunar
  Andreplass

      Oldham Hulme Grammar School
        Storbritannia
  AH
  Andreplass

      郑州轻工业大学附属中学
        Kina
  Artemis
  Tredjeplass

      Colegiul National "Mihai Eminescu" (Mihai Eminescu)
        Romania
  CosCallisto
  Tredjeplass

      Bahçeşehir Koleji
        Tyrkia
  offensive lunar
  Høyt anbefalt design

      郑州轻工业大学附属中学
        Kina
  Projects Gallery

For flere prosjekter, besøk Moon Camp Pioneers prosjektgalleri.

Om Moon Camp Pioneers

Moon Camp Challenge inviterer elevene til å være pionerer som utforsker månemiljøet og utvikler en fremtidig månebase.

I fremtiden, for å gjøre det mulig for astronauter å oppholde seg på månen i lange perioder, må ny infrastruktur utvikles for å overvinne viktige utfordringer. Slike utfordringer inkluderer beskyttelse mot stråling og meteoritter, energiproduksjon, utvinning og resirkulering av vann, matproduksjon og mye mer.

I Moon Camp Pioneers skal hvert lag designe en 3D-måneleir som kan huse minst to astronauter og beskytte dem mot farene og vakuumet i verdensrommet. Lagene må også sende inn en rapport om prosjektet sitt.

Oversikt

Lagene skal utvikle en rekke tverrfaglige vitenskapelige eksperimenter for å utforske det ekstreme miljøet i verdensrommet og forstå hvordan astronauter kan leve på månen. Etterpå skal de 3D-designe sin måneleir ved hjelp av Fusion 360 og skrive en rapport som forklarer prosjektet.
Utformingen skal være tilpasset miljøet på Månen og gjøre bruk av lokale ressurser og gi beskyttelse og/eller bo- og arbeidsfasiliteter for astronautene. Deltakende lag vil konkurrere om Moon Camp Pioneers-prisen for beste prosjekt.

Måneleiren bør omfatte:

Bruk av lokale ressurser (f.eks. månejord, vannis)
Teknologiske løsninger (f.eks. strømkilde, resirkuleringssystem, vekstkammer for mat)
Beskyttelse (mot meteoritter og stråling)
Bo- og arbeidsfasiliteter for minst 2 astronauter.

Tidslinje

Påmeldingen til utfordringen er åpen fra 15. september 2021 til 21. april 2022.

Hvem kan delta?

For å delta i Moon Camp Pioneers bør teamene bestå av 2 til 6 studenter og må støttes av en lærer eller pedagog. Prosjektet må sendes inn av læreren eller pedagogen.
Deltakelse i Moon Camp Pioneers er åpen over hele verden* for grupper av elever i alderen 15 til (og med) 19 år. Studenter som går på en høyere utdanningsinstitusjon kan ikke delta.
Studenter under 15 år har lov til å bli med på et lag i Moon Camp Pioneers hvis minst halvparten av deltakerne er innenfor den angitte aldersgruppen.
Lag som deltok i Moon Camp Discovery kan også sende inn et prosjekt til Moon Camp Pioneers.
Det er ingen grense for hvor mange lag en skole eller klubb kan melde på, men hver elev kan bare melde på ett lag, og hvert lag kan bare sende inn ett bidrag.

*Mer informasjon

* Moon Camp Challenge er åpent for hele verden. I henhold til den gjeldende samarbeidsavtalen mellom ESA og Airbus Foundation må teamet ditt oppfylle følgende tilleggsvilkår hvis du søker fra et av ESAs medlemsland*, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia:
- Minst 50% av teammedlemmene må være statsborgere i en ESA-medlemsstat, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia.
• Hvert teammedlem må være:
- Innskrevet på en heltids grunnskole eller videregående skole i en ESA-stat, Slovenia eller Canada, Litauen eller Latvia.
- eller være hjemmeundervist (sertifisert av det nasjonale utdanningsdepartementet eller delegert myndighet i en ESA-medlemsstat, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia).
‒ eller, være medlem av en klubb eller SFO-gruppe, som Science Club, Speidere eller lignende.
* ESAs medlemsstater i 2021: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Evaluering

En jury bestående av eksperter fra ESA, Airbus Foundation og Autodesk vil velge ut vinnerlagene basert på kvaliteten på designet og den innsendte rapporten. Designet skal være tilpasset og gjennomførbart for månens miljø, og gjøre bruk av naturlige egenskaper. Rapporten må forklare designvalgene og den generelle beboeligheten og funksjonaliteten til Moon camp. Teamene skal inkludere sin vitenskapelige begrunnelse for valgene som presenteres.
Innovasjon, kreativitet og oppfinnsomhet (25%): Hvor godt "pusher" denne nye designen grensene og forbedrer brukeropplevelsen?
Programvareferdigheter (25%): Hvor godt demonstrerer studentdesignet tekniske ferdigheter og designkvalitet basert på tekniske krav?
Egnethet for formålet (25%): Hvor godt viser designet seg å være nyttig og egnet til å tjene formålet med å tilby en funksjonell måneleir?
Nettskjema (25%): Hvor godt forklarer rapporten begrunnelsen for designvalgene og den generelle beboeligheten til Moon camp?

Lansering av utfordringen - 15. september
Lansering av utfordringen - 15. september.


Registreringen åpner 15.09.2021

Lær mer om månen ved å fullføre Moon Camp-utfordringsaktivitetene

Opprett din Fusion 360-konto

Utvikle ditt 3D-designprosjekt

Send inn prosjektet ditt på plattformen
Forberedelse av lærer/lærer:

Lag en handlingsplan for teamet ditt

Delta i lærerutdanningsmodulene (datoer annonseres)

Frist for innsending - 21. april
Innleveringsfrist - 21. april.


Nettstedet stenger for innsending 21. april 2022.

Bedømmelsen av Moon Camp Pioneers-innleveringene begynner

Kunngjøring av de 6 vinnerprosjektene
Kunngjøring av de 6 vinnerprosjektene.


De tre beste prosjektene i Moon Camp Pioneers for ESA-medlemsstater og ikke-ESA-medlemsstater vil bli kunngjort i løpet av juni.

Vinnere av webinaret
Vinnerwebinar.


Vinnerlagene vil delta i et webinar med en ESA astronaut.

Hvordan sende inn prosjektet?

1. Lagets 3D-modell må lages utelukkende ved hjelp av Autodesk® Fusion 360. Innsendinger laget i andre programmer vil ikke bli godtatt.
2. Prosjektene må sendes inn til den elektroniske plattformen Moon Camp: nettbasert plattform. Fristen er 21. april 2022.
3. Ved å sende inn prosjektet samtykker deltakerne i at prosjektet deres skal deles på Moon Camp-plattformen. Deltakerne aksepterer at ESA Education og partnere har rett til å bruke hele eller deler av prosjektet til oppsøkende og utdanningsformål.
4. Innleveringer må inneholde:
teamets rapport som forklarer prosjektet og utformingen, skrevet på engelsk. Rapporten skal følge den angitte malen.
minst én gjengivelse eller et skjermbilde av prosjektet som en JPG- eller PNG-fil fra Fusion 360.
Lagets design av måneleiren som en Fusion 360-fil. Bidragene må sendes inn som en .F3D-fil eller .F3Z-fil (maksimal filstørrelse 100 Mb).
5. Hvert team må modellere alle individuelle komponenter i designet. Det er ikke tillatt å importere eksisterende CAD-data til designet, med unntak av filer levert av Autodesk, ESA eller Airbus Foundation.
6. Teamet må være den eneste forfatteren/eieren av prosjektet og alt materiale som sendes inn til Moon Camp Challenge. Prosjekter sponset eller finansiert av tredjeparter kan ikke brukes. Ingen tredjepart (inkludert skole- eller prosjektsponsorer) skal ha noen rettigheter til materiell du sender inn.
7. ESA og Airbus Foundation forbeholder seg etter eget skjønn retten til å diskvalifisere bidrag som ikke følger retningslinjene, eller som inneholder meldinger som anses som upassende eller utilstrekkelige for publikum.

3D-designverktøy

Hvis teamet ditt blir med i Moon Camp Pioneers, må du opprette 3D-designprosjektet ditt ved hjelp av Fusion 360. Fusion 360 er en gratis 3D-designprogramvare for studenter, lærere og akademiske institusjoner, følg denne instruksjoner for å få en utdanningslisens.

Er 3D-design nytt for deg? Kom i gang med de trinnvise veiledningene nedenfor. Når du er kjent med Fusion 360, kan du sette designferdighetene dine ut i livet og bygge din egen Moon Camp.

Spørsmål?

For eventuelle spørsmål, se FAQ-delen eller send en e-post til moon.camp@esa.int

Ressursgalleri

[PFG id=20779]