Πρόκληση Mooncamp
Λογότυπο της Airbus και της Autodesk      Λογότυπο ESA
Moon Camp Pioneers 2021 – 2022 – Moon Camp Challenge
Για καλύτερη εμπειρία, παρακαλούμε αλλάξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας σε CHROME, FIREFOX, OPERA ή Internet Explorer.

Moon Camp Pioneers 2021 – 2022

discovery interactive image

Εγγραφές για Κατασκήνωση στο φεγγάρι 2022-2023 θα ανοίξει στις 14 Σεπτεμβρίου 2022

Winning Projects Moon Camp Pioneers 2021-2022

  Queen Cells
  Πρώτη θέση

      郑州轻工业大学附属中学
        Κίνα
  Here We Are Back !
  Πρώτη θέση

      Λύκειο Germaine Tillion
        Γαλλία
  Conatur Lunar
  Δεύτερη θέση

      Oldham Hulme Grammar School
        Ηνωμένο Βασίλειο
  AH
  Δεύτερη θέση

      郑州轻工业大学附属中学
        Κίνα
  Artemis
  Τρίτη θέση

      Colegiul National "Mihai Eminescu"
        Ρουμανία
  CosCallisto
  Τρίτη θέση

      Bahçeşehir Koleji
        Τουρκία
  offensive lunar
  Βραβευμένος σχεδιασμός

      郑州轻工业大学附属中学
        Κίνα
  Projects Gallery

Για περισσότερα έργα επισκεφθείτε το Γκαλερί έργων Moon Camp Pioneers.

About Moon Camp Pioneers

The Moon Camp Challenge invites students to be pioneers exploring the lunar environment and develop a future moon base.

In the future, to enable astronauts to stay on the Moon for long periods of time, new infrastructures must be developed to overcome important challenges. Such challenges include protection from radiation and meteorites, energy production, the extraction and recycling of water, food production and much more.

In Moon Camp Pioneers each team’s mission is to design a 3D Moon Camp able to sustain at least 2 astronauts and keep them safe from the hazards and vacuum of space. Teams will also have to submit a report about their project.

Επισκόπηση

Teams will develop a number of interdisciplinary scientific experiments to explore the extreme environment of space and understand how astronauts could live on the Moon. Afterwards they will 3D design their Moon Camp using Fusion 360 and write a report explaining their project.
Their design should be adapted to the Moon environment and make use of local resources and provide protection and/or living and working facilities for the astronauts. Participating teams will compete for the Moon Camp Pioneers prize for best project.

The Moon Camp should include:

Use of local resources (e.g. lunar soil, water ice)
Technological solutions (e.g. power source, recycling system, food growth chamber)
Protection (from meteorites and radiation)
Living and working facilities for at least 2 astronauts.

Χρονοδιάγραμμα

Registrations for the challenge are open from 15 September 2021 to 21 April 2022.

Who can participate?

To participate in Moon Camp Pioneers, teams should be comprised of 2 to 6 students and must be supported by a teacher or educator. The project must be submitted by the teacher or educator.
Participation in Moon Camp Pioneers is open worldwide* to teams of students aged 15 up to (and including) 19 years old. Students attending a postsecondary/tertiary institution are not eligible to participate.
Students younger than 15 years old are allowed to join a team in Moon Camp Pioneers if at least half of the participants are within the specified age range.
Teams that participated in Moon Camp Discovery are also allowed to submit a project to Moon Camp Pioneers.
There is no limit to the number of teams a school or club can enter, but each student can only enter one team, and each team can submit one entry only.

*More details

* Moon Camp Challenge is open worldwide. In the framework of the current collaboration agreement between ESA and Airbus Foundation, if you apply from an ESA Member State*, Slovenia, Canada, Lithuania or Latvia your team will have to fulfil the following extra conditions:
• At least 50% of team members must be citizens of an ESA Member State, Slovenia, Canada, Lithuania or Latvia.
• Each team member must be:
‒ Enrolled in a full time primary or secondary school located in an ESA Member State, Slovenia or Canada, Lithuania or Latvia
‒ or, be home-schooled (certified by the National Ministry of Education or delegated authority in an ESA Member State, Slovenia, Canada, Lithuania or Latvia)
‒ or, be a member of a club or after-school group, such as Science Club, Scouts or the like.
* ESA Member States in 2021: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Evaluation

A jury composed of ESA, Airbus Foundation and Autodesk experts will select the winning teams based on the quality of the design and report submitted. The design should be adapted to and feasible for the lunar environment, making use of natural features. The report must explain the design choices and overall habitability and functionality of the Moon camp. The teams should include their scientific reasoning for the choices presented.
Innovation, creativity and inventiveness (25%): How well does this new design “push the envelope” and enhance user experience?
Software skills (25%): How well does the student design demonstrate technical skills and quality of design based on technical requirements?
Suitability to purpose (25%): How well does the design prove useful and suited to serving its purpose of providing a functional Moon Camp?
Online Form (25%): How well does the report explain the reasoning for design choices and overall habitability of the Moon camp?

Challenge launch – 15 September
09 - 2021

Challenge launch – 15 September


Registration opens on the 15/09/2021
Learn more about the Moon by completing the Moon Camp challenge activities
Create your Fusion 360 account
Develop your 3D design project
Submit your project on the platform


Teacher/educator preparation:
Create a plan of action for your team
Participate in the teacher training modules (dates to be announced)
Deadline for submissions – 21 April
04 - 2022

Deadline for submissions – 21 April


Website closes for submissions on the 21 April 2022.
Judging of the Moon Camp Pioneers submissions begins
Announcement of the 6 winning projects
06 - 2022

Announcement of the 6 winning projects


The best 3 projects of the Moon Camp Pioneers for ESA Members States and Non-ESA Member States will be announced during the month of June
Winners Webinar
06 - 2022

Winners Webinar


The winning teams will take part in a webinar with an ESA Astronaut

How to submit the project?

1. The team’s 3D model must be created exclusively using Autodesk® Fusion 360. Submissions created in other software programs will not be accepted.
2. Projects must be submitted to the Moon Camp online platform: online platform. The deadline is 21 April 2022.
3. By submitting the project, the participants agree that their project will be shared on the Moon Camp platform. Participants accept that ESA Education and partners have the right to use the entirety or parts of the project for outreach and education purposes.
4. Submissions must include:
the team’s report explaining the project and design, written in English. The report should follow the provided template.
at least one rendering or screenshot of the project as a .JPG or .PNG file from Fusion 360.
The team’s design of their Moon Camp as a Fusion 360 file. Submissions must be submitted as one .F3D file or .F3Z file (maximum file size 100 Mb).
5. Each team must model all individual components of the design. It is not permitted to import existing CAD data into the design, with the exception of any files provided by Autodesk, ESA, or Airbus Foundation.
6. The team must be the sole author/owner of the project and all materials submitted to the Moon Camp Challenge. Projects sponsored or funded by third parties may not be used. No third party (including your school or project sponsors) should have any rights to materials you submit.
7. ESA and Airbus Foundation, at their sole discretion, reserve the right to disqualify submissions that do not follow the guidelines, or that contain messages that are deemed inappropriate or inadequate for the audience.

3D Design tool

If your team is joining the Moon Camp Pioneers, you will have to create your 3D design project using Fusion 360. Fusion 360 is a free 3D design software for students, educators, and academic institutions, follow these instructions to obtain an educational license.

Are you new to 3D design? Get started with the step-by-step tutorials below. Once you are familiar with Fusion 360, you can put your design skills into action and build your own Moon Camp.

Questions?

For any questions, consult the FAQ section or send an email to moon.camp@esa.int

Resources Gallery

  • All
  • Meet the experts
  • 3D design - Fusion 360
  • Pioneers
  • Classroom Resources
  • Multimedia
  • Guidelines
  • Moon Videos
Κορυφή
el