moon_camp

Čo je súbor F3Z?

 Súbor .f3z je súbor aplikácie Autodesk Fusion 360, ktorý môže obsahovať jeden alebo viac súborov 3D návrhu .f3d aplikácie Fusion 360. Pomocou súboru .f3z môžete odkazovať na viaceré návrhové súbory .f3d.

Tímy Moon Camp Pioneers, ktoré pracujú na diaľku a navrhujú oddelene jednotlivé súčasti svojich projektov, môžu kombinovať rôzne časti svojho projektu pomocou súboru .f3z.