moon_camp

Fusion 360 Moon Habitat Del 2 - Färdigställande av huvudhabitatet

Kortfattad beskrivning:

Lär dig hur du bygger en månhushållningsplats som består av olika former i den här handledningen i Fusion 360.
Tillgängliga språk:
Den här videon innehåller automatiskt genererade undertexter på engelska, som också kan automatiskt översättas till flera språk.
Nyckelord: