moon_camp

Úvod do 3D navrhování v programu Tinkercad

Stručný popis:

Naučte se základní funkce 3D návrhového softwaru Autodesk Tinkercad a začněte navrhovat svůj vlastní Moon Camp.
Dostupné jazyky:
Toto video obsahuje automaticky generované titulky v angličtině a lze je také automaticky přeložit do více jazyků.
Klíčová slova: