moon_camp

Introduktion till 3D-design med Tinkercad

Kortfattad beskrivning:

Lär dig de grundläggande funktionerna i 3D-designprogrammet Autodesk Tinkercad och börja designa ditt eget Moon Camp.
Tillgängliga språk:
Den här videon innehåller automatiskt genererade undertexter på engelska, och de kan också automatiskt översättas till flera språk.
Nyckelord: