moon_camp

Úvod do 3D navrhovania pomocou programu Tinkercad

Stručný opis:

Naučte sa základné funkcie 3D návrhového softvéru Autodesk Tinkercad a začnite navrhovať svoj vlastný Moon Camp.
Dostupné jazyky:
Toto video obsahuje automaticky generované titulky v angličtine a možno ich tiež automaticky preložiť do viacerých jazykov.
Kľúčové slová: