moon_camp

Γκαλερί του Moon Camp Project 2023-2024 

Εμπνευστείτε από αυτούς τους καταπληκτικούς βιότοπους για την εξερεύνηση του ανθρώπινου διαστήματος που σχεδιάστηκαν από παγκόσμιες ομάδες μαθητών.

Δημιουργία βιώσιμης αποικίας στη Σελήνη και στον πλανήτη Άρη από ομάδες νέων εξερευνητών by MAK Brothers and young creators

3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-54634 κέντρο Θεσσαλονίκης    Ελλάδα 13 ετών, 15 ετών, 12 ετών   11 / 8 Ελληνική ΦεγγάριΠεριγραφή του έργου

Moon Camp Challenge

Το Moon Camp Challenge 2024 μας έδωσε την ώθηση και το κίνητρο να εξερευνήσουμε το διάστημα. Η ομάδα συμμετοχής του σχολείου μας αποτελείται από μαθητές/τριες διαφορετικών τάξεων. Δύο μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας, με τη χρήση του Autodesk Tinkercad σχεδίασαν τρισδιάστατο τεχνούργημα αποικίας στον Άρη, με χώρο ανάπαυσης των αστροναυτών, θερμοκήπιο, ηλιακά πάνελ, αποθήκες ενέργειας, νερού, οξυγόνου και βάση διαστημόπλοιου. Τμήμα της ομάδας (μαθήτριες) Β΄ τάξης Γυμνασίου, σχεδίασε αποικία στο φεγγάρι (μακέτα) με απλά και κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά στο Εργαστήριο Τεχνολογίας. Η υπόλοιπη ομάδα κατασκεύασε μακέτα με βιώσιμη αποικία στον πλανήτη Άρη. Μαθητής της Α΄ τάξης Γυμνασίου, προγραμμάτισε το micro:bit και συνέβαλλε στην ολοκλήρωση της δημιουργίας των μακετών. Στις μακέτες υπάρχουν ηλιακά πάνελ για ενέργεια, ορυχεία και χώροι μελετών για τους αστροναύτες, χώροι ανάπαυσης για τους αστροναύτες, κεραίες, διαστημικά οχήματα, δορυφόροι, θερμοκήπια, σταθμοί-αποθήκες νερού και οξυγόνου, ανακύκλωση νερού, διαστημόπλοια, ρόβερ (διαστημικό όχημα εδάφους).

Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης αποικίας στο φεγγάρι ή στον πλανήτη Άρη, είναι μια πρόκληση τεράστιας κλίμακας. Οι μαθητές/τριες άρχισαν την έρευνα σχετικά με τις συνθήκες και τους περιορισμούς που επικρατούν στους πλανήτες. Έγινε μελέτη της ατμόσφαιρας, της βαρύτητας, της επιφάνειας και άλλων παραμέτρων. Διερεύνησαν προηγούμενες αποστολές στο Διάστημα και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν. Ανέπτυξαν στρατηγική για το πως θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη αποικία και σχεδίασαν τη δομή και τις εγκαταστάσεις της αποικίας, καθώς και τα συστήματα υποστήριξης ζωής που θα απαιτούνται. Χρησιμοποίησαν διάφορα απλά υλικά κυρίως ανακυκλώσιμα για τη δημιουργία των μακετών τους. Χρησιμοποίησαν ανοιχτό λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης για εικονική αναπαράσταση της αποικίας τους και πιο συγκεκριμένα το Tinkercad Autodesk.

Οι εργασίες των μαθητών/τριών, υλοποιήθηκαν στο χώρο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Τεχνολογίας και των Εργαστήρια Δεξιοτήτων στηματική ενότητα STEAM. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα παρουσιαστούν στη σχολική κοινότητα (σε μαθητές/τριες, σύλλογο διδασκόντων, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων) και θα γίνει διάχυση των ερευνών των ομάδων σχετικά με τα σχέδια που υλοποιήθηκαν με αφορμή το Moon Camp Challenge 2024.

Όλη αυτή η διαδικασία της εξερεύνησης του Διαστήματος ανέπτυξε πολλαπλές δεξιότητες στους μαθητές/τριες:

 • Κριτική σκέψη: Δυνατότητα ανάλυσης και εκτίμησης προκλήσεων και περιορισμών που σχετίζονται με τη ζωή σε άλλους πλανήτες.
 • Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη δυνατότητας να δημιουργούν καινοτόμες λύσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία μίας αποικίας στο Διάστημα.
 • Ερευνητικές δεξιότητες: Να μάθουν πως γίνεται μία έρευνα. Συλλογή πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων.
 • Τεχνικές δεξιότητες: Εξοικείωση με τη χρήση διάφορων υλικών και τεχνικών κατασκευής για τη δημιουργία μακετών και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων.
 • Συνεργασία: Να μάθουν πως να εργάζονται αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας με κοινό στόχο.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες: Να μάθουν πως να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και τα αποτελέσματα της εργασίας τους στο κοινό.

Όλες οι δεξιότητες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των μαθητών/τριών ως ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα Για την επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η εξερεύνηση του Διαστήματος και η βιωσιμότητα.


Σύνδεσμος έργου

https://drive.google.com/file/d/1DTlR4eaXp_gA8oxMsi63Ehilk_DEfh50/view?usp=sharing


Αγγλική μετάφραση

Moon Camp Challenge

Moon Camp Challenge 2024 μας έδωσε την ώθηση και το κίνητρο να εξερευνήσουμε το διάστημα. Η ομάδα συμμετοχής του σχολείου μας αποτελείται από μαθητές διαφορετικών τάξεων. Δύο μαθητές της 3ης τάξης του γυμνασίου μας, χρησιμοποιώντας Autodesk Tinkercad σχεδίασε ένα τρισδιάστατο τεχνούργημα μιας αποικίας στον Άρη, με χώρο ανάπαυσης για τους αστροναύτες, θερμοκήπιο, ηλιακούς συλλέκτες, αποθήκες ενέργειας , νερό, οξυγόνο και βάση διαστημοπλοίου. Μέρος της ομάδας (μαθήτριες) της 2ης τάξης του Γυμνασίου, σχεδίασε μια αποικία στο φεγγάρι (μακέτα) με απλά και κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά στο Εργαστήριο του Τεχνολογία. Η υπόλοιπη ομάδα κατασκεύασε μια μακέτα με μια βιώσιμη αποικία στον πλανήτη Άρη. Ένας μαθητής της 1ης τάξης λυκείου, προγραμμάτισε το micro:bit και συνέβαλε στην ολοκλήρωση των μακέτες. Στις μακέτες υπάρχουν ηλιακοί συλλέκτες για ενέργεια, ορυχεία και χώροι μελέτης για τους αστροναύτες, χώροι ανάπαυσης για τους αστροναύτες, κεραίες, διαστημικά οχήματα, δορυφόροι, θερμοκήπια, σταθμοί αποθήκευσης νερού και οξυγόνου, ανακύκλωση νερού, διαστημόπλοια, ρόβερ (επίγειο διαστημικό όχημα).

Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης αποικίας στο φεγγάρι ή στον πλανήτη Άρη είναι μια πρόκληση τεράστιας κλίμακας. Οι μαθητές άρχισαν να ερευνούν τις συνθήκες και τους περιορισμούς που επικρατούν στους πλανήτες. Μελετήθηκαν η ατμόσφαιρα, η βαρύτητα, η επιφάνεια και άλλες παράμετροι. Ερεύνησαν προηγούμενες διαστημικές αποστολές και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν. Ανέπτυξαν μια στρατηγική για τον τρόπο δημιουργίας μιας βιώσιμης αποικίας και σχεδίασαν τη δομή και τις εγκαταστάσεις της αποικίας, καθώς και τα συστήματα υποστήριξης της ζωής που θα απαιτούνταν. Χρησιμοποίησαν διάφορα απλά υλικά κυρίως ανακυκλώσιμα για να δημιουργήσουν τα μοντέλα τους. Χρησιμοποίησαν λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού ανοικτού κώδικα για την εικονική αναπαράσταση της αποικίας τους, συγκεκριμένα το Tinkercad Autodesk.

Οι εργασίες των μαθητών πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του Τεχνολογία μάθημα και το Εργαστήρια δεξιοτήτων στο STEAM θεματική ενότητα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα παρουσιαστούν στη σχολική κοινότητα (σε μαθητές, σύλλογο διδασκόντων, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων) και θα διαδοθεί η έρευνα των ομάδων σχετικά με τα έργα που υλοποιήθηκαν με την ευκαιρία της Moon Camp Challenge 2024.

Όλη αυτή η διαδικασία εξερεύνησης του Διαστήματος ανέπτυξε πολλαπλές δεξιότητες στους μαθητές:

 • Κριτική σκέψη: Ικανότητα ανάλυσης και εκτίμησης των προκλήσεων και των περιορισμών που σχετίζονται με τη ζωή σε άλλους πλανήτες.
 • Δημιουργική σκέψη: Ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας καινοτόμων λύσεων για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας αποικίας στο Διάστημα.
 • Ερευνητικές δεξιότητες: Να μάθετε πώς να διεξάγετε μια έρευνα. Συλλογή πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων.
 • Τεχνικές δεξιότητες: Εξοικείωση με τη χρήση διαφόρων υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών για τη δημιουργία μοντέλων και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων.
 • Συνεργασία: Να μάθουν πώς να εργάζονται αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας με κοινό στόχο.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας: Να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και τα αποτελέσματα της εργασίας τους στο κοινό.

Όλες οι δεξιότητες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των μαθητών ως ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα για την επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η εξερεύνηση του διαστήματος και η αειφορία.


Βίντεο του έργου#Τέχνες & Χειροτεχνία #Σχεδιασμός 3D #Ρομποτική

Άλλα έργα