moon_camp
avastus interaktiivne pilt

Registreerimine selle aasta üritusele on nüüdseks lõppenud suletud

Moon Camp Explorers 2022-2023

 

Moon Camp Challenge kutsub õpilasi üles saama Tinkercadiga Kuu uurijateks ja dekodeerima mõningaid keerulisi probleeme, millega tulevased astronautid võivad silmitsi seista.Selleks, et astronautidel oleks tulevikus võimalik pikalt Kuu peal viibida, tuleb välja töötada uued infrastruktuurid, et ületada olulised probleemid. Selliste probleemide hulka kuuluvad kaitse kiirguse ja meteoriitide eest, energiatootmine, vee kaevandamine ja ringlussevõtt, toiduainete tootmine ja palju muud.Meeskonnad töötavad välja mitmeid interdistsiplinaarseid teaduslikke eksperimente, et uurida kosmose ekstreemset keskkonda ja mõista, kuidas astronaudid võiksid Kuu peal elada. Seejärel projekteerivad nad oma Kuu laagri 3D-kujundust, kasutades selleks Tinkercad ja kirjutada aruanne, milles nad selgitavad oma projekti.Nende projekt peaks olema kohandatud Kuu keskkonnale ja kasutama kohalikke ressursse ning pakkuma kaitset ja/või elu- ja töövõimalusi vähemalt kahele astronautile. Osalevad meeskonnad konkureerivad parima projekti Moon Camp Explorers auhinna eest.

Killa Wintata - 1. koht Moon Camp Explorers 2021-2022 raames

Kokkuvõte


Kasutades Tinkercadi, projekteerivad meeskonnad kogu Moon Campi ja esitavad oma aruande ekspertide žüriile. Osalevad võistkonnad konkureerivad parima projekti Moon Camp Explorers auhinna eest.
Keerukuse tase: vahepealne
 Tööriist: Tinkercad
  Vanusevahemik: kuni 14-aastased (kaasa arvatud)
  Keel: nende valitud keeles. Hindamiseks tõlgitakse aruanded automaatselt inglise keelde. UUS!
  Registreerimised: avatud 14. septembrist 2022 kuni 20. aprillini 2023

Teie kuulaager peaks sisaldama:


Kohalike ressursside kasutamine (nt Kuu pinnas, veejää).
Tehnoloogilised lahendused (nt energiaallikas, ringlussevõtusüsteem, toidu kasvukamber)
Kaitse (meteoriitide ja kiirguse eest)
 Elu- ja tööruumid vähemalt 2 astronauti jaoks.

Kes saavad osaleda?


Moon Camp Explorers-s osalemiseks peavad meeskonnad koosnema 2-6 õpilasest ja neid peab toetama õpetaja, pedagoog või lapsevanem. Projekti peab esitama õpetaja või pedagoog.

Moon Camp Explorers-s osalemine on avatud kogu maailmas* kuni 14-aastaste õpilaste võistkondadele.

Meeskonnad, kes osalesid Moon Camp Discovery või Moon Camp @School võistlusel, võivad esitada projekti ka Moon Camp Explorers võistlusele.

Kooli või klubi võistkondade arv ei ole piiratud, kuid iga õpilane võib esitada ainult ühe võistkonna ja iga võistkond saab esitada ainult ühe võistlustöö.

* Moon Camp Challenge on avatud kogu maailmas. ESA ja Airbus Foundationi vahelise kehtiva koostöölepingu raames peab teie meeskond täitma järgmisi lisatingimusi, kui te esitate taotluse ESA liikmesriigist*, Slovakkiast, Sloveeniast, Kanadast, Leedust või Lätist:
- Vähemalt 50% meeskonnaliikmetest peavad olema mõne ESA liikmesriigi, Slovakkia, Sloveenia, Kanada, Leedu või Läti kodanikud.
- Iga meeskonnaliige peab olema:
- õpib ESA liikmesriigis, Slovakkias, Sloveenias, Kanadas, Leedus või Lätis asuvas täiskoormusega põhi- või keskkoolis.
- või olema koduõppes (mille on kinnitanud ESA liikmesriigi, Slovakkia, Sloveenia, Kanada, Leedu või Läti haridusministeerium või volitatud asutus).
- või olla mõne klubi või koolivälise rühma liige, näiteks teadusklubi, skautide klubi vms.
* ESA liikmesriigid aastal 2022: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik.

Hindamine


ESA, Airbus Foundationi ja Autodeski ekspertidest koosnev žürii valib võitnud meeskonnad välja esitatud projekti ja aruande kvaliteedi alusel. Disain peab olema Kuu keskkonnale kohandatud ja teostatav, kasutades ära looduslikke iseärasusi. Aruandes tuleb selgitada konstruktsioonivalikuid ning Moon camp üldist elamiskõlblikkust ja funktsionaalsust. Meeskonnad peaksid esitama oma teaduslikud põhjendused esitatud valikute kohta.

Innovatsioon, loovus ja leidlikkus (25%): Kui hästi see uus kujundus "tõstab piire" ja parandab kasutajakogemust?
 Tarkvaraoskused (25%): Kui hästi demonstreerib õpilase kavand tehnilisi oskusi ja disaini kvaliteeti, lähtudes tehnilistest nõuetest?
  Sobivus eesmärgile (25%): Kuivõrd kasulik ja sobilik on disain, et täita oma eesmärki, milleks on pakkuda funktsionaalset kuulaagrit?
  Online-vorm (25%): Kui hästi on aruandes selgitatud Moon camp konstruktsioonivalikuid ja üldist elamiskõlblikkust?

Ajakava

 

Taotlusi Moon Camp Explorers-le võetakse vastu alates 14. septembrist 2022 kuni 20. aprillini 2023.

14. september 2022
Väljakutse käivitamine

Registreerimine avatakse 14/09/2022

Õppige rohkem Kuu kohta, täites Kuu laagri väljakutse tegevusi.
Looge oma Tinkercad konto
Arendage oma 3D disaini
Esitage oma projekt platvormil

Õpetaja/pedagoogi ettevalmistus:
Looge oma meeskonnale tegevuskava
Osalemine õpetajate koolitusmoodulites (kuupäevad teatatakse hiljem).

20. aprill 2023
Esitamise tähtaeg

Veebisait suletakse 20/04/2023. Esitage oma projektid kindlasti enne tähtaega!

juuni 2023
Kuue võitnud projekti väljakuulutamine

ESA liikmesriikide ja ESAsse mittekuuluvate riikide 3 parimat Moon Camp Explorers-kategooria projekti kuulutatakse välja juuni jooksul.

juuni 2023
Võitjate veebiseminar

Võitnud meeskonnad osalevad veebiseminaril koos ESA astronautidega.

Kuidas projekti esitada?

 
 1. 3D-mudel peab olema loodud ainult Autodesk® Tinkercad™ abil. Teistes tarkvaraprogrammides loodud töid ei võeta vastu.

 2. Projektid tuleb esitada Moon Campi veebiplatvormil. Tähtaeg on 20. aprill 2023.

 3. Projekti esitamisega nõustuvad osalejad, et nende projekti jagatakse Moon Campi platvormil. Osalejad nõustuvad, et ESA Educationil ja partneritel on õigus kasutada projekti tervikuna või osaliselt teavitamis- ja hariduslikel eesmärkidel.

 4. Esitatud dokumendid peavad sisaldama:

  • meeskonna aruanne, milles selgitatakse projekti ja kavandit, mis on kirjutatud inglise keeles. Aruanne peaks järgima malli siin;

  • Vähemalt üks 3D-mudeli ekraanikaader .JPG või .PNG formaadis;

  • The avalik link Tinkercad projektile, mille puhul on olemas Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA 3.0) litsents.

 5. Iga meeskond peab modelleerima kõik konstruktsiooni üksikud komponendid. Olemasolevaid CAD-andmeid ei ole lubatud projekti importida, välja arvatud Autodeski, ESA või Airbus Foundationi pakutavad failid.

 6. Meeskond peab olema projekti ja kõigi Moon Camp Challenge-le esitatud materjalide ainuautor/omanik. Kolmandate isikute poolt sponsoreeritud või rahastatud projekte ei tohi kasutada. Ühelgi kolmandal osapoolel (sh teie kool või projekti sponsorid) ei tohi olla mingeid õigusi teie esitatud materjalidele.

 7. ESA ja Airbus Foundation jätavad omal äranägemisel õiguse diskvalifitseerida taotlusi, mis ei vasta suunistele või mis sisaldavad sõnumeid, mida peetakse ebasobivaks või ebasobivaks publikule.

Ariane 6 mudel Tinkercad 3D projekteerimiskeskkonnas
Euroopa kosmosehotell - 3. koht Moon Camp Explorers 2021-2022 raames

3D projekteerimise tööriist


Kui teie meeskond liitub Moon Camp Explorers-ga, peate looma oma 3D-konstruktsiooni Autodeski abil. Tinkercad. Tinkercad on tasuta, hõlpsasti kasutatav veebipõhine rakendus 3D projekteerimiseks.

Kas oled 3D disainiga alles alustanud? Ärge muretsege; alustage 3D-disaini õppimist, järgides samm-sammult õpetusi, mis on esitatud veebilehel Ressursid jagu.

Inspireeruge Moon Camp Explorers 2022/2023 võitnud projektidest.

 

Külastage täielikku Explorers galerii et leida inspireerivaid Moon Camp Tinkercad'i kavandeid selle võistlusväljaande raames.

Küsimusi?


Kõikide küsimuste korral konsulteerige KKK osa või saata e-kiri aadressil moon.camp@esa.int