moon_camp
discovery interactive image

Moon Camp Explorers 2022 – 2023 Project Gallery

 

In Moon Camp Explorers each team’s mission is to 3D design a complete Moon Camp using Tinkercad. They also have to explain how they will use local resources, protect astronauts from the dangers of space and describe the living and working facilities in their Moon Camp.

Cserepka trio

  First Place – ESA Member states

Cserepka Iskola  Pécs-Baranya    Hungary 13   0 / 0 Hungarian1.1 – Project Description

Translation:

We named the Moon Base after the Hungarian mathematician Tódor Kármán, because he played a very important role in space research. His calculation methods are also used in the design of today’s rockets. The Kármán line was named after him, which is the boundary of outer space, which stretches at an altitude of about 100 km.

Within the base, there are several buildings that facilitate research around the lunar base and the health of the astronauts, as well as where they can rest. These include the laboratory, greenhouse (plant garden and insect house), machine room, control and communication center, warehouse, garage, gym, doctor’s room, bedroom, bathroom and laundry room, kitchen, dining room, rest room.

Their location has been designed in such a way that they are in close connection with each other. In the event of an emergency, you can reach the escape point from any building.

Buildings located around the lunar base:

Solar panels that provide electricity. With their help, oxygen and hydrogen are produced.
The rescue capsules can evacuate the residents in case of an emergency. They can survive in them for 3 days until help arrives.
The last outer building is the tank section, where the fuel, water and oxygen are stored. There is also the experimental heated single-cell culture tank in which they produce their own carbohydrates. This is piped to the place of processing.

 

Currently, there are three people at the base: one French, one Hungarian and one English, but as soon as the buildings are finished, more people can be sent up.

The facilities currently under construction will function as accommodation and as a new research location.

In the lab, they are currently engaged in rock analysis, studying bacteria, plants, and the food that can be produced from insects.

They have three vehicles: two solar-powered research satellites and the other a hydrogen fuel cell team transporter.

 

Original Text:

A Holdbázist Kármán Tódor magyar származású matematikusról neveztük el, mert nagyon fontos szerepe volt az űrkutatásban. Számításai módszereit használják a mai rakéták tervezésénél is. Róla nevezték el a Kármán-vonalat, ami világűr határa, ami kb.100 km-es magasságban húzódik.

A bázison belül több épület van, amelyek a holdbázis körüli kutatást és az űrhajósok egészségmegőrzését segítik elő, valamint pihenni is tudnak. Ilyenek a labor, üvegház (növénykert és rovarház), gépház, ellenőrző és kommunikációs központ, raktár, garázs, edzőterem, orvosi szoba, hálóhelység, fürdő és mosó-helység, konyha, étkező, pihenőszoba.

Az elhelyezkedésük úgy lett megtervezve, hogy szoros összeköttetésben legyenek egymással. Vészhelyzet esetén, bármelyik épületből el lehet jutni a kimenekülési pontra.

A holdbázis körül elhelyezkedő építmények:

  1. Napelemek, amelyek az áramellátást biztosítják. Segítségükkel állítják elő az oxigént és a hidrogént.
  2. A mentő-kapszulák, vészhelyzet esetén ki tudják menekíteni az itt élőket. 3 napig képesek életben maradni bennük a segítség megérkezéséig.
  3. Az utolsó kültéri épület a tartály részleg, amelyekben az üzemanyagot, vizet és az oxigént tárolják. Itt van a kísérleti fűtött egysejtű-tenyésztő tartály is, amiben a szénhidrátot állítják elő maguknak. Ez csővezetéken jut el a feldolgozás helyére.

 

Jelenleg a bázison három ember tartózkodik: egy francia, egy magyar és egy angol, de amint befejezik az épületeket, akkor több embert is felküldhetnek.

A jelenleg épülő létesítmények szálláshelyként, és újabb kutatási helyként fognak funkcionálni.

A laborban jelenleg kőzetelemzéssel, baktériumok, növények, valamint a rovarokból előállítható élelmiszer tanulmányozásával foglalkoznak.

Három járművel rendelkeznek az két napelemes kutató-holdjáró a másik pedig egy hidrogén üzemanyag-cellás csapatszállító.

 

1.2 – Why do your astronaut want to go to the Moon and build a Moon Camp?

Translation:

The aim of the project is to search for the surface of the Moon and experiment with the organisms brought up, such as how insects are affected by gravity lower than Earth, research on living on the Moon and how to produce nutrients from single-celled animals and insects. The aim is also to 3D print new residential and research buildings.

 

Long-term goals: acquisition of raw materials for the Earth, with special regard to rare earth metals. Preparation of the Mars trip. In the event that life on earth is in crisis, how could we solve the survival of civilization. If climate change were to become critical, then people should be able to evacuate to another planet with the acquired information that was collected on the moon.

 

Original Text:

A projekt célja a Hold felszínének felkutatása és a felvitt élőlényekkel való kísérletezés, mint például, hogyan hat a rovarokra a Földnél kisebb gravitáció, a Holdon történő megélhetés kutatása valamint, hogyan lehet egysejtűekből és rovarokból tápanyagot előállítani. Cél továbbá az újabb lakó és kutatóépületek 3D nyomtatása.

 

A hosszú távú célok: nyersanyagszerzés a Földnek-különös tekintettel a ritka-földfémekre. A Marsutazás előkészítése. A válságba kerülő földi élet esetén, hogyan oldhatnánk meg a civilizáció fennmaradását. Ha a klímaváltozás kritikussá válna, akkor az embereket tudjanak más bolygóra evakuálni a megszerzett információkkal, amiket a Holdon gyűjtöttek.

2.1.a – Where do you want to build your Moon Camp?

Close to the lunar poles

2.2.b – Why did you choose this location?

Translation:

The base was built on the South Pole of the Moon. Here, a larger amount of ice was discovered at the bottom of the crater and the sunlight is sufficient to operate the solar panels. Solar radiation can also be used in the Plant and Insect House.

It will be possible to build new stations in nearby craters.

 

Original Text:

A bázis a Hold déli pólusán épült meg. Itt a kráter alján nagyobb mennyiségű jeget fedeztek fel és a napfény is elegendő a napelemek működtetéséhez. A napsugárzást a Növény és rovarházban is fel tudják használni.

A közelben lévő kráterekben lehetőség lesz újabb állomások építésére.

2.2 How do you plan to build your Moon Camp? Describe how you can use the Moon’s natural resources, and which materials you would need to bring from Earth.

Translation:

The buildings were made using the local regolith. The outer shell is 3D printed with DED printers using melting technology. This provides protection against radiation and micrometeorites. A foaming material is mixed with the inner layer and this is also 3D printed with the scara type printer. It functions as an insulating material. The interior spaces are covered with thin covering materials brought from Earth, which contain airgel and thermal mirrors, thus strengthening the heat retention of the base. Earth images were printed on their surface to make the crew feel at home during the long mission. The first such unit was built while living in a lunar shuttle. New buildings are currently being printed continuously.

The equipment arrived with SpaceX rockets. The first team consisted only of builders, today the base is inhabited by researchers who can operate the printers.

The hardest part was making the plant house. Here, the terrestrial transparent concrete technology was combined with airgel technology. Here, the light comes from the sun on the one hand, and artificial light sources on the other.

The garage is directly connected to the outside world, so it has an electrostatic dust collector. It collects lunar dust deposited on vehicles and spacesuits. The access doors only open when the dust has been removed from the surfaces into the collection container. This process can take up to 10 minutes. After that, you can only enter the station area.

Transporting the containers was the most difficult task, because they had to be delivered to the Moon whole and clean. The solution to this was the construction of a new landing unit.

Due to the low gravity, special shoes were brought from the ground, which have a high grip and thus make it easier to travel inside the space station. They don’t have to jump!

 

Original Text:

Az épületeket a helyi regolit felhasználásával készítették. A külső héj 3D nyomtatása DED nyomtatókkal, olvasztásos technológiával történik. Ez biztosítja a sugárzás és a mikrometeoritok elleni védelmet. A belső réteghez habosító anyagot kevernek és ezt is 3D nyomtatják a scara típusú nyomtatóval. Ez szigetelőanyagként funkcionál. A belső tereket a Földről hozott, vékony burkolóanyagok borítják, melyek aerogélt és hőtükröt tartalmaznak, így erősítve a bázis hőtartását. A felületükre földi képeket nyomtattak., hogy a legénység otthon érezze magát a hosszú küldetés alatt. Az első ilyen egységet egy holdkompban élve építették. Jelenleg folyamatosan nyomtatják az újabb épületeket.

A berendezések a SpaceX rakétákkal érkeztek. Az első csapat csak építőkből állt, ma már kutatók lakják a bázist, akik tudják üzemeltetni a nyomtatókat.

A legnehezebb a növényház elkészítése volt. Itt a földi átlátszó-beton technológiát ötvözték az aerogél technológiával. Itt a fény egyrészt a Napból, másrészt a mesterséges fényforrásokból származik.

A garázs közvetlen összeköttetésben áll a külvilággal, ezért egy elekrosztatikus porgyűjtővel rendelkezik. Ez gyűjti össze a járművekre és űrruhákra rakódott holdport. A beléptető ajtók csak akkor nyílik, ha a por lekerült a felületekről a gyűjtőtartályba. Ez a folyamat 10 percig is tarthat. Ezután lehet csak belépni az állomás területére.

A tartályok szállítása volt a legnehezebb feladat, mert egészben és tisztán kellett a Holdra juttatni. Ehhez új leszállóegység megépítése volt a megoldás.

Az alacsony gravitáció miatt speciális cipőket hoztak a földről, melyeknek magas a tapadása és így megkönnyíti a közlekedést az űrállomáson belül. Nem kell ugrálniuk!

3.1 – How does your Moon Camp protect and provide shelter to your astronauts against the Moon’s harsh environment.

Translation:

The outer layer of the buildings is made from the regolith using a DED 3D printer. This provides protection against micro-meteorites. The foamed inner layer made with a scara printer ensures protection against huge temperature fluctuations. The thin film that is brought from Earth is not only aesthetic (it depicts images from Earth) but also contains an airgel and radiation protection material. this completes the internal protection.

The crew wears comfortable clothing on the inside. This is possible because the electrostatic dust separator at the garage entrance prevents regolith from entering the interior. the inner doors will not open until the dust settles from the vehicles and spacesuits. this can take up to 10 minutes. The dust is then extracted and collected inside a closed container.

 

Original Text:

A regolitból DED 3D nyomtató segítségével készül az épületek külső rétege. Ez a mikro-meteoritok ellen nyújt védelmet. A  scara nyomtatóval készült habosított belső réteg az óriási hőingás elleni védelemről gondoskodik. A vékony fólia, amit a Földről hoznak, nem csupán esztétikus (Földi képeket ábrázol) hanem egy aerogélt és sugárvédelmi anyagot is tartalmaz. ez teszi teljessé a belső védelmet.

A legénység kényelmes ruházatot hord a belső részeken. Erre azért van lehetőség, mert a garázs bejáratánál lévő elektrosztatikus porleválasztó megakadályozza a regolit belső térbe jutását. a belső ajtók addig nem nyílnak ki, amég a por lenem jön a járművekről és az űrruhákról. ez akár 10 percet is igénybe vehet. Azután a por elszívásra kerül és egy zárt tartály belsejében gyűlik össze.

3.2 – On the Moon, resources are very scarce, but during long Moon missions, astronauts cannot rely on resupply missions from the Earth. Explain how your Moon Camp will provide astronauts with sustainable access to basic needs like water, food, air and power.

Translation:

Nutrition: During the first months, astronauts eat dried and then rehydrated food brought from Earth. Later, he eats food made from cricket meal and plant protozoa grown in one of the tanks. From these, the food is produced on site with a 3D printer in a customized composition. Fresh food is brought to the table from the greenhouse every week. Pizza, tortillas with tomato sauce and extra crispy cricket legs are made locally from it. Drinking is done with purified comet ice from a water dispenser, into which minerals brought from Earth are added.
Recycling: Toilets and wash basins begin processing waste water locally. This will be fertilizer and irrigation water. The CO2 exhaled by the residents goes partly into the plant house and partly into the carbohydrate production tank. After cleaning, 3D printable filament is made from the packaging material of food brought from Earth, which can be used to produce temporary parts.
Energy and air supply: Constant temperature and electricity are provided by solar panels. Energy is stored with batteries. The oxygen is dissolved by hydrolyzing the mined cometary ice. It is stored in containers.
Exercise and fun: Due to the low gravity, daily exercise is important to maintain their physical condition. Entertainment is needed to maintain mental health and reduce homesickness.
The role of greenhouse bees: Experiments with flying insects are ongoing in the low-gravity environment. They fertilize the plants and provide the crew with honey. In addition, crickets do not feel alone.
Health Center: If someone gets sick and needs urgent surgery, there is a robotic operating room that uses artificial intelligence to perform urgent surgeries. The robot also has a 3D bioprinter. The crew’s bio ink is frozen in reserve. In case of an epidemic, an isolation section was also created.

 

Original Text:

Táplálkozás: Az asztronauták az első hónapokban a Földről hozott szárított, majd rehidrált ételeket fogyasztanak. Később a tücsökliszből és az egyik tartályban tenyésztett növényi egysejtűekből előállított ételek eszik. Ezekből a helyben állítják elő 3D nyomtatóval egyénre szabott összetételben az élelmet. A növényházból hetente kerül friss élelmiszer az asztalra. Ebből helyileg készítenek pizzát, tortillát paradicsomszósszal és extra ropogós tücsöklábbal.  Az ivást a tisztított üstökösjéggel oldják meg vízautomatából, melybe a Földről hozott ásványok kerülnek.
Újrahasznosítás: A vécék, mosdók, helyben elkezdik feldolgozni a szennyvizet. Ebből trágya és öntözővíz lesz. A lakók által kilélegzett CO2 részben a növényházba, részben a szénhidrát-gyártó tartályba kerül. A Földről hozott élelmiszerek csomagolóanyagából tisztítás után 3D nyomtatható filament készül, amivel ideiglenes alkatrészeket tudnak gyártani.
Energia és levegőellátás: Az állandó hőmérsékletet és az elektromosságot napelemek biztosítják. Az energia tárolását akkumulátorokkal történik. Az oxigént a bányászott üstökösjég vízbontásával oldják meg. Tárolása tartályokban történik.
Edzés és szórakozás: Az alacsony gravitáció miatt fontos a napi szintű testedzés, hogy megőrizzék a fizikai kondíciójukat. A szórakozásra a mentális egészség megőrzése, valamint a honvágy csökkentése miatt van szükség.
Növényházi méhek szerepe: A repülő rovarokkal kísérletek folynak az alacsony gravitációs környezetben. Megtermékenyítik a növényeket és mézet biztosítanak a legénységnek. Ráadásul a tücskök nem érzik magukat egyedül.
Egészségügyi központ: Ha valaki beteg lesz, és sürgős műtéti beavatkozásra van szüksége, rendelkezésre áll egy robotműtő, amelyik mesterséges intelligencia segítségével elvégez sürgős műtéteket. A roboton van egy 3D bioprinter is. A legénység biotintája lefagyasztva van tartalékban. Járvány esetére kialakítottak egy elkülönítő részt is.

4.1 – What would you include in your astronaut training programme, to help prepare the astronauts for a Moon mission?

Translation:

In addition to the usual physical preparation training:

During the preparation, they must run underwater tied at the waist to experience what training on the moon will be like. If you are into this, you have to jump with weights. They also learn how to navigate in a low-gravity environment underwater. The grip shoes are also tested under water.

Mental preparation:

During the training, people are presented with problem-solving tasks in extreme situations. For example, solving mathematical equations while caving, or putting objects together while rock climbing.

A year of preparation to accept insect and single-cell food.

They also have to learn about the experiments they do on the moon, how to perform emergency protocols, and how to operate a robotic operating room.

 

Original Text:

A szokásos fizikai felkészítő tréningen túl:

A felkészítés folyamán víz alatt deréknál megkötve kell, futniuk, hogy megtapasztalják, milyen lesz a Holdon az edzés. Ha ebbe belejöttek súlyokkal kell ugrálni. Az alacsony gravitációs környezetben való közlekedést is a víz alatt tanulják. A tapadó-cipőt is kipróbálják a víz alatt.

Mentális felkészítés:

Extrém helyzetekben problémamegoldó feladatok elé állítják a kiképzésen az embereket. Például barlangászat közben  matematikai egyenletek megoldása, vagy sziklamászás közben tárgyak összerakása.

Egy éves felkészítés a rovar és egysejtű étkezés elfogadására.

Meg kell tanulniuk továbbá a kísérleteket, amit a Holdon végeznek, valamint a vészhelyzeti protokollok végrehajtását és a robotműtő üzemeltetését.