moon_camp

Månekonstitusjon – Hvordan ville et fremtidig månesamfunn bli organisert?

Kort beskrivelse: I denne ressursen skal elevene diskutere noen organisatoriske og sosiale kjennetegn ved en fremtidig bosetning på månen og relatere det til lokalsamfunnet sitt. Elevene vil bli veiledet gjennom aktiviteten ved hjelp av et sett med debattspørsmål, som elevene kan svare på om de er enige eller uenige i [...].