moon_camp

Denník astronauta: Týždeň v živote astronauta so Samanthou Cristoforetti

Denník astronauta: Týždeň v živote astronauta so Samanthou Cristoforetti Tvoja misia: Sledujte Samanthin týždenný režim na ISS a porovnajte jej každodenné úlohy s vašimi. Pozorujte svoju každodennú rutinu a zaznamenávajte si ju. Stručný opis: V tomto súbore aktivít s denníkom sa žiaci dozvedia o typickom dennom režime, ktorý [...]

Mesačná ústava - Ako by bolo organizované budúce lunárne spoločenstvo?

Stručný opis: V tomto materiáli budú žiaci diskutovať o niektorých organizačných a sociálnych charakteristikách budúceho osídlenia na Mesiaci a dajú ich do súvislosti s miestnou komunitou. Žiaci budú pri tejto aktivite vedení pomocou súboru otázok na diskusiu, na ktoré môžu odpovedať svojimi názormi, či súhlasia alebo nie.