moon_camp
objavovanie interaktívneho obrazu

Moon Camp Discovery 2022-2023 Projektová galéria

Úlohou každého tímu v Moon Camp Discovery je navrhnúť v 3D iba jednu súčasť mesačného tábora pomocou Tinkercad

Všetky | Lunárny pristávací modul | Mesačná základňa | Mesačný rover | Raketa | Vesmírna stanica na obežnej dráhe Mesiaca | Vesmírny oblek