moon_camp

Úvod do Tinkercad Codeblocks

Stručný opis:

Naučte sa používať základné funkcie softvéru Autodesk Tinkercad Codeblocks na navrhovanie modelu Ariane 6.
Dostupné jazyky:
Toto video obsahuje automaticky generované titulky v angličtine a možno ich tiež automaticky preložiť do viacerých jazykov.
Kľúčové slová: