moon_camp

Introduktion till Tinkercad Codeblocks

Kortfattad beskrivning:

Lär dig att använda de grundläggande funktionerna i Autodesk Tinkercad Codeblocks-programvaran för att konstruera en Ariane 6-modell.
Tillgängliga språk:
Den här videon innehåller automatiskt genererade undertexter på engelska, och de kan också automatiskt översättas till flera språk.
Nyckelord: