moon_camp

ČASOVÁ OSA MĚSÍČNÍHO TÁBORA

2022
Zahájení výzvy - 14. září
Spuštění výzvy - 14. září

Registrace se otevírá 14/09/2022
Zjistěte více o Měsíci splněním úkolů v rámci Moon Campu.
Naučte se používat software pro 3D navrhování
Vypracujte svůj projekt 3D designu
Odevzdejte svůj projekt na platforměPříprava učitelů/pedagogů:
Vytvořte akční plán pro svůj tým
účastnit se modulů školení učitelů (termíny budou oznámeny).

2023
Uzávěrka přihlášek - 20. dubna
Termín pro zasílání příspěvků - 20. dubna


Prodloužení lhůty! Příjem přihlášek na webové stránky končí 20. dubna 2023.

Začíná hodnocení příspěvků Moon Camp Pioneers

Vyhlášení 6 vítězných projektů
Vyhlášení 6 vítězných projektů


Tři nejlepší projekty v kategorii Moon Camp Pioneers pro členské státy ESA a nečlenské státy ESA budou vyhlášeny v průběhu června.

Webový seminář pro vítěze
Winners Webinar


Vítězné týmy se zúčastní webináře s astronautem ESA.