moon_camp

TIDSLINJE FÖR PIONJÄRERNA I MÅNLÄGRET

2022
Lansering av utmaningen - 14 september
Lansering av utmaningen - 14 september

Registreringen öppnar den 14/09/2022
Lär dig mer om månen genom att genomföra Moon Camp-utmaningen.
Lär dig att använda ditt program för 3D-design
Utveckla ditt 3D-designprojekt
Lämna in ditt projekt på plattformenFörberedelser för lärare/utbildare:
Skapa en handlingsplan för ditt team
Delta i lärarutbildningsmodulerna (datum meddelas senare).

2023
Sista inlämningsdag - 20 april
Sista datum för inlämning - 20 april


Förlängning av tidsfristen! Webbplatsen stänger den 20 april 2023.

Bedömningen av Moon Camp Pioneers-förslagen inleds

Offentliggörande av de 6 vinnande projekten
Anmälan av de sex vinnande projekten


De tre bästa projekten i kategorin Moon Camp Pioneers för ESA:s medlemsstater och icke-ESA-medlemsstater kommer att tillkännages under juni månad.

Webinar för vinnare
Winners Webinar


De vinnande lagen kommer att delta i ett webbseminarium med en ESA-astronom.