moon_camp

OBÓZ KSIĘŻYCOWY PIONIERÓW OŚ CZASU

2022
Rozpoczęcie wyzwania - 14 września
Start wyzwania - 14 września.

Rejestracja rozpoczyna się 14/09/2022
Dowiedz się więcej o Księżycu, wykonując zadania w ramach wyzwania Moon Camp
Dowiedz się, jak korzystać z oprogramowania do projektowania 3D
Opracuj swój projekt 3D
Zgłoś swój projekt na platformiePrzygotowanie nauczycieli/edukatorów:
Stwórz plan działania dla swojego zespołu
Udział w modułach szkoleniowych dla nauczycieli (daty zostaną ogłoszone)

2023
Termin nadsyłania zgłoszeń - 20 kwietnia
Termin zgłoszeń - 20 kwietnia.


Przedłużenie terminu! Strona internetowa zostaje zamknięta dla zgłoszeń 20 kwietnia 2023 r.

Rozpoczyna się ocenianie zgłoszeń Moon Camp Pioneers

Ogłoszenie 6 zwycięskich projektów
Ogłoszenie 6 zwycięskich projektów.


Trzy najlepsze projekty w kategorii Moon Camp Pioneers dla państw członkowskich ESA i państw spoza ESA zostaną ogłoszone w czerwcu.

Webinarium dla zwycięzców
Winners Webinar.


Zwycięskie zespoły wezmą udział w webinarium z udziałem astronauty ESA