moon_camp

ISS-sjefens logg med Andreas Mogensen

ISS Commander's Log med Andreas Mogensen ISS er et laboratorium der vi kan drive vitenskapelig forskning og teknologiutvikling. Den vitenskapelige forskningen utvider vår forståelse av verden og gir dypere innsikt i fysikk, kjemi, biologi og mye mer. Det utvider kunnskapen vår, noe som igjen hjelper oss alle på jorden. ISS er også en [...].

Materiellsett for romfartøy

Kort beskrivelse: Elevene kan bruke ESA Spacecraft Materials Kit til å undersøke en rekke ulike materialer på en eksperimentell måte. Et sett med fem aktiviteter gjør det mulig for elevene å bli kjent med egenskapene til ulike materialer, sammenligne og gruppere hverdagsmaterialer basert på: elektrisk ledningsevne, varmeledningsevne, masse, magnetisme og slagfasthet. Elevene skal vurdere hvilke materialer som er best [...].

Kjennetegn på et stjerneskudd - Kometer, meteorer og kratere i solsystemet

Kort beskrivelse: For mange gamle sivilisasjoner var fortellingen om et stjerneskudd et varsel om ting som skulle komme. I denne aktivitetsserien lærer elevene at et stjerneskudd eller en meteor faktisk er en steinbit som lyser opp når den beveger seg gjennom jordens atmosfære. De vil også lære hvorfor dette [...].

Opp opp opp opp! Bygg og skyt opp din egen rakett

Kort beskrivelse: I dette settet med fire gruppeoppgaver bygger elevene tre forskjellige raketter. Den første er en enkel papirrakett som drives ved å blåse i et sugerør, den andre er en mer kompleks papirrakett som drives ved å klemme på en vannflaske, og den tredje er en kjemisk rakett. Elevene skyter opp rakettene sine for å undersøke [...].