moon_camp

ISS-sjefens logg med Andreas Mogensen

ISS Commander's Log med Andreas Mogensen ISS er et laboratorium der vi kan drive vitenskapelig forskning og teknologiutvikling. Den vitenskapelige forskningen utvider vår forståelse av verden og gir dypere innsikt i fysikk, kjemi, biologi og mye mer. Det utvider kunnskapen vår, noe som igjen hjelper oss alle på jorden. ISS er også en [...].