moon_camp

ISS befälhavares loggbok med Andreas Mogensen

ISS Commander's Log med Andreas Mogensen ISS är ett laboratorium där vi kan bedriva vetenskaplig forskning och teknikutveckling. Den vetenskapliga forskningen breddar vår förståelse av vår värld och ger djupare insikter i fysik, kemi, biologi och mycket mer. Det ökar vår kunskap, vilket i sin tur hjälper oss alla på jorden. ISS är också en [...]