moon_camp

Inlämning av frågor - Astronaut Q&A 2024

Inlämning av frågor - Astronaut Q&A 2024

Tänk på att de slutliga frågorna kommer att väljas ut bland alla inlämnade frågor, så vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas. Om din fråga väljs ut kommer du att bli ombedd att spela in och skicka in en video av din fråga.