moon_camp
discovery_bck

Följ den här länken för att delta i den aktuella upplagan av Moon Camp Explorers.

Vinnande projekt Moon Camp Explorers 2021-2022

  Hermaszewski Moon Camp
  Första plats

      V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
        Polen
  Killa Wintata
  Första plats

      FEPPA San Calixto
        Bolivia
  Polus Satus
  Andra plats

      Ilford County High School
        Storbritannien
  Utopia
  Andra plats

      YoLabs
        Indien
  European Space Hotel
  Tredje plats

      Europaskolan Den Haag
        Nederländerna
  Kalpana
  Tredje plats

      Ashoka Universal School och Delhi Public School
        Indien
  Team 2022
  Mycket berömd design

      Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
        Portugal
  Projects Gallery

För fler projekt, besök webbplatsen Moon Camp Explorers:s projektgalleri.

Om Moon Camp Explorers

I Moon Camp Challenge uppmanas eleverna att bli månforskare och avkoda några av de komplexa problem som framtida astronauter kan ställas inför.

För att astronauter ska kunna stanna på månen under långa perioder i framtiden måste nya infrastrukturer utvecklas för att klara av viktiga utmaningar. Sådana utmaningar omfattar skydd mot strålning och meteoriter, energiproduktion, utvinning och återvinning av vatten, livsmedelsproduktion och mycket mer.

I Moon Camp Explorers är varje lagets uppgift att konstruera ett 3D-månläger som kan ge plats åt minst två astronauter och hålla dem säkra från riskerna och vakuumet i rymden. Teamen måste också lämna in en rapport om sitt projekt.

Översikt

Grupperna kommer att utveckla ett antal tvärvetenskapliga experiment för att utforska den extrema miljön i rymden och förstå hur astronauter skulle kunna leva på månen. Efteråt ska de 3D-designa sitt månläger med hjälp av Tinkercad och skriva en rapport där de förklarar sitt projekt.

Utformningen bör vara anpassad till miljön på månen, utnyttja lokala resurser och ge skydd och/eller bostads- och arbetsmöjligheter för astronauterna. De deltagande lagen kommer att tävla om Moon Camp Explorers-priset för bästa projekt.

Månlägret bör omfatta:

Användning av lokala resurser (t.ex. månjord, vattenis).
Tekniska lösningar (t.ex. strömkälla, återvinningssystem, odlingskammare för livsmedel).
Skydd (mot meteoriter och strålning)
Bostads- och arbetsutrymmen för minst två astronauter.

Tidslinje

Anmälningarna till utmaningen är öppna från den 15 september 2021 till den 21 april 2022.

Vem kan delta?

För att delta i Moon Camp Explorers ska lagen bestå av 2 till 6 elever och ha stöd av en lärare eller utbildare. Projektet måste lämnas in av läraren eller pedagogen.
Deltagandet i Moon Camp Explorers är öppet över hela världen* för grupper av elever upp till (och inklusive) 14 år.
Lag som deltog i Moon Camp Discovery får också lämna in ett projekt till Moon Camp Explorers.
Det finns ingen gräns för hur många lag en skola eller klubb kan anmäla, men varje elev kan bara anmäla ett lag och varje lag kan bara lämna in ett bidrag.

*Mer information

* Moon Camp Challenge är öppet över hela världen. Inom ramen för det nuvarande samarbetsavtalet mellan ESA och Airbus Foundation måste ditt team uppfylla följande extra villkor om du ansöker från en ESA-medlemsstat*, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland:
- Minst 50% av gruppmedlemmarna måste vara medborgare i en ESA-medlemsstat, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland.
- Varje gruppmedlem måste vara:
- Inskrivna i en grundskola eller gymnasieskola på heltid i en av ESA:s medlemsstater, Slovenien eller Kanada, Litauen eller Lettland.
- eller vara hemundervisad (certifierad av det nationella utbildningsministeriet eller en delegerad myndighet i en av ESA:s medlemsstater, Slovenien, Kanada, Litauen eller Lettland).
- eller vara medlem i en klubb eller en grupp efter skolan, t.ex. vetenskapsklubb, scouter eller liknande.
* ESA:s medlemsstater år 2021: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike och Storbritannien.

Utvärdering

En jury bestående av experter från ESA, Airbus Foundation och Autodesk kommer att välja ut de vinnande lagen utifrån kvaliteten på den inlämnade konstruktionen och rapporten. Konstruktionen ska vara anpassad till och möjlig att genomföra i månmiljön och utnyttja naturliga egenskaper. Rapporten ska förklara designvalen och den övergripande beboeligheten och funktionaliteten hos Moon camp. Grupperna bör inkludera sina vetenskapliga resonemang för de val som presenteras.
Innovation, kreativitet och uppfinningsrikedom (25%): Hur väl lyckas den nya designen med att "tänja på gränserna" och förbättra användarupplevelsen?
Mjukvarufärdigheter (25%): Hur väl visar studentens design på tekniska färdigheter och designkvalitet utifrån tekniska krav?
Lämplighet för ändamålet (25%): Hur väl visar sig designen vara användbar och lämpad för att uppfylla sitt syfte att tillhandahålla ett funktionellt Moon Camp?
Onlineformulär (25%): Hur väl förklarar rapporten resonemanget kring designvalen och den övergripande beboeligheten hos Moon camp?

Lansering av utmaningen - 15 september
Lansering av utmaningen - 15 september

Registreringen öppnar den 15/09/2021

Lär dig mer om månen genom att genomföra Moon Camp-utmaningen.

Skapa ditt Tinkercad-konto

Utveckla ditt 3D-designprojekt

Lämna in ditt projekt på plattformen
Förberedelser för lärare/utbildare:

Skapa en handlingsplan för ditt team

Delta i lärarutbildningsmodulerna (datum meddelas senare).

Sista inlämningsdag - 21 april
Sista datum för inlämning - 21 april


Webbplatsen stänger för inlämning av bidrag den 21 april 2022.

Bedömningen av Moon Camp Explorers-förslagen inleds.

Offentliggörande av de 6 vinnande projekten
Anmälan av de sex vinnande projekten


De tre bästa projekten i Moon Camp Explorers för ESA:s medlemsstater och icke-ESA-medlemsstater kommer att tillkännages under juni månad.

Webinar för vinnare
Winners Webinar


De vinnande lagen kommer att delta i ett webbseminarium med en ESA-astronom.

Hur skickar man in projektet?

1. Lagets 3D-modell måste skapas uteslutande med Autodesk® Tinkercad™. Bidrag som skapats i andra programvaror kommer inte att godkännas.
2. Projekten måste lämnas in på onlineplattformen Moon Camp: online-plattform. Sista ansökningsdag är den 21 april 2022.
3. Genom att skicka in projektet godkänner deltagarna att deras projekt delas på Moon Camp-plattformen. Deltagarna godkänner att ESA Education och partner har rätt att använda hela eller delar av projektet i utåtriktade och utbildningsmässiga syften.
4. Bidragen måste innehålla följande:
gruppens rapport som förklarar projektet och utformningen, skriven på engelska. Rapporten ska följa den tillhandahållna mallen;
Minst en skärmdump av 3D-modellen i form av en JPG- eller PNG-fil;
the offentligt länk till Tinkercad-projektet, med en Tillåtelse att använda sig av en licens som ger rätt att dela med sig av rättigheter 3.0 (CC-BY-SA 3.0).
5. Varje grupp måste modellera alla enskilda komponenter i konstruktionen. Det är inte tillåtet att importera befintliga CAD-data till konstruktionen, med undantag för filer som tillhandahålls av Autodesk, ESA eller Airbus Foundation.
6. Teamet måste vara ensam författare/ägare till projektet och allt material som lämnas in till Moon Camp Challenge. Projekt som sponsras eller finansieras av tredje part får inte användas. Ingen tredje part (inklusive din skola eller dina projektsponsorer) får ha några rättigheter till det material som du skickar in.
7. ESA och Airbus Foundation förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera bidrag som inte följer riktlinjerna eller som innehåller meddelanden som anses olämpliga eller otillräckliga för målgruppen.

Verktyg för 3D-design

Om ditt team ansluter sig till Moon Camp Explorers måste ni skapa er 3D-konstruktion med Autodesk Tinkercad. Tinkercad är en gratis, lättanvänd webbaserad app för 3D-design.

Är du ny i 3D-design? Oroa dig inte, börja lära dig 3D-design genom att följa de stegvisa handledningarna nedan.

Frågor?

Vid eventuella frågor, kontakta FAQ-avsnittet eller skicka ett e-postmeddelande till moon.camp@esa.int

Galleri med resurser

[PFG id=20777]