moon_camp
odkrycie_bck

Kliknij na ten link, aby wziąć udział w aktualnej edycji Moon Camp Explorers.

Zwycięskie projekty Moon Camp Explorers 2021-2022

  Hermaszewski Moon Camp
  I miejsce

      V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
        Polska
  Killa Wintata
  I miejsce

      FEPPA San Calixto
        Boliwia
  Polus Satus
  II miejsce

      Ilford County High School
        Zjednoczone Królestwo
  Utopia
  II miejsce

      YoLabs
        Indie
  European Space Hotel
  III miejsce

      Szkoła Europejska w Den Haag
        Holandia
  Kalpana
  III miejsce

      Ashoka Universal School i Delhi Public School
        Indie
  Team 2022
  Projekt wyróżniony

      Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
        Portugalia
  Projects Gallery

Więcej projektów można znaleźć na stronie Galeria projektu Moon Camp Explorers.

O Moon Camp Explorers

Moon Camp Challenge zaprasza uczniów, aby stali się odkrywcami Księżyca i rozszyfrowali niektóre z zawiłości, z którymi mogą się zmierzyć przyszli astronauci.

W przyszłości, aby umożliwić astronautom długotrwałe przebywanie na Księżycu, należy opracować nową infrastrukturę, która pozwoli pokonać ważne wyzwania. Takie wyzwania obejmują ochronę przed promieniowaniem i meteorytami, produkcję energii, pozyskiwanie i recykling wody, produkcję żywności i wiele innych.

W Moon Camp Explorers każdy zespół ma za zadanie zaprojektować trójwymiarowy obóz księżycowy zdolny utrzymać co najmniej 2 astronautów i zapewnić im bezpieczeństwo przed zagrożeniami i próżnią kosmosu. Zespoły będą musiały również złożyć raport na temat swojego projektu.

Przegląd

Zespoły opracują szereg interdyscyplinarnych eksperymentów naukowych, aby zbadać ekstremalne środowisko kosmosu i zrozumieć, jak astronauci mogliby żyć na Księżycu. Następnie zaprojektują w 3D swój Moon Camp używając Tinkercad i napiszą raport wyjaśniający ich projekt.

Ich projekt powinien być dostosowany do środowiska Księżyca i wykorzystywać lokalne zasoby oraz zapewniać ochronę i/lub pomieszczenia mieszkalne i robocze dla astronautów. Uczestniczące zespoły będą rywalizować o nagrodę Moon Camp Explorers za najlepszy projekt.

Moon Camp powinien zawierać:

Wykorzystanie lokalnych zasobów (np. gleby księżycowej, lodu wodnego)
Rozwiązania technologiczne (np. źródło zasilania, system recyklingu, komora do wzrostu żywności)
Ochrona (przed meteorytami i promieniowaniem)
Pomieszczenia mieszkalne i robocze dla co najmniej 2 astronautów.

Oś czasu

Zapisy na wyzwanie trwają od 15 września 2021 r. do 21 kwietnia 2022 r.

Kto może wziąć udział?

Aby wziąć udział w Moon Camp Explorers, zespoły powinny składać się z 2 do 6 uczniów i muszą być wspierane przez nauczyciela lub wychowawcę. Projekt musi być zgłoszony przez nauczyciela lub wychowawcę.
Udział w Moon Camp Explorers jest otwarty na całym świecie* dla zespołów uczniów w wieku do (i włącznie) 14 lat.
Zespoły, które brały udział w Moon Camp Discovery mają również prawo do zgłoszenia projektu do Moon Camp Explorers.
Nie ma ograniczeń co do liczby drużyn, które szkoła lub klub może zgłosić, ale każdy uczeń może zgłosić tylko jedną drużynę, a każda drużyna może zgłosić tylko jedno zgłoszenie.

*Więcej szczegółów

* Moon Camp Challenge jest otwarty na całym świecie. W ramach aktualnej umowy o współpracy pomiędzy ESA a Airbus Foundation, jeżeli składasz wniosek z państwa członkowskiego ESA*, Słowenii, Kanady, Litwy lub Łotwy, Twój zespół będzie musiał spełnić następujące dodatkowe warunki:
- Co najmniej 50% członków zespołu musi być obywatelami państwa członkowskiego ESA, Słowenii, Kanady, Litwy lub Łotwy.
- Każdy członek zespołu musi być:
- Zapisany do pełnoetatowej szkoły podstawowej lub średniej znajdującej się w państwie członkowskim ESA, Słowenii lub Kanadzie, Litwie lub Łotwie
- lub uczęszczać do szkoły domowej (poświadczone przez krajowe Ministerstwo Edukacji lub organ delegowany w państwie członkowskim ESA, Słowenii, Kanadzie, Litwie lub Łotwie)
- lub być członkiem klubu lub grupy pozaszkolnej, takiej jak Koło Naukowe, Harcerze lub podobne.
* Państwa członkowskie ESA w 2021 roku: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania.

Ocena

Jury składające się z ekspertów ESA, Airbus Foundation i Autodesk wybierze zwycięskie zespoły na podstawie jakości projektu i przedłożonego raportu. Projekt powinien być dostosowany do środowiska księżycowego i możliwy do wykonania w nim, z wykorzystaniem naturalnych cech. Raport musi wyjaśniać wybory projektowe oraz ogólną możliwość zamieszkania i funkcjonalność Moon camp. Zespoły powinny przedstawić swoje naukowe uzasadnienie przedstawionych wyborów.
Innowacyjność, kreatywność i wynalazczość (25%): Jak dobrze ten nowy projekt "przesuwa granicę" i zwiększa doświadczenie użytkownika?
Umiejętności w zakresie oprogramowania (25%): Jak dobrze projekt studencki pokazuje umiejętności techniczne i jakość projektu w oparciu o wymagania techniczne?
Przydatność do celu (25%): Jak dobrze projekt okazuje się przydatny i dostosowany do realizacji celu, jakim jest zapewnienie funkcjonalnego Moon Camp?
Formularz online (25%): Jak dobrze raport wyjaśnia uzasadnienie wyborów projektowych i ogólnej przydatności Moon camp?

Rozpoczęcie wyzwania - 15 września
Start wyzwania - 15 września.

Rejestracja rozpoczyna się 15.09.2021 r.

Dowiedz się więcej o Księżycu, wykonując zadania w ramach wyzwania Moon Camp

Utwórz swoje konto w Tinkercad

Opracuj swój projekt 3D

Zgłoś swój projekt na platformie
Przygotowanie nauczycieli/edukatorów:

Stwórz plan działania dla swojego zespołu

Udział w modułach szkoleniowych dla nauczycieli (daty zostaną ogłoszone)

Termin nadsyłania zgłoszeń - 21 kwietnia
Termin zgłoszeń - 21 kwietnia.


Strona internetowa zostaje zamknięta dla zgłoszeń w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Rozpoczyna się ocenianie zgłoszeń Moon Camp Explorers

Ogłoszenie 6 zwycięskich projektów
Ogłoszenie 6 zwycięskich projektów.


Trzy najlepsze projekty Moon Camp Explorers dla państw członkowskich ESA i państw spoza ESA zostaną ogłoszone w czerwcu.

Webinarium dla zwycięzców
Winners Webinar.


Zwycięskie zespoły wezmą udział w webinarium z udziałem astronauty ESA

Jak złożyć projekt?

1. Model 3D zespołu musi być stworzony wyłącznie przy użyciu programu Autodesk® Tinkercad™. Zgłoszenia stworzone w innych programach nie będą akceptowane.
2. Projekty należy składać na platformie internetowej Moon Camp: platforma internetowa. Termin ten upływa 21 kwietnia 2022 r.
3. Przesyłając projekt, uczestnicy zgadzają się, że ich projekt zostanie udostępniony na platformie Moon Camp. Uczestnicy akceptują, że ESA Education i partnerzy mają prawo do wykorzystania całości lub części projektu w celach informacyjnych i edukacyjnych.
4. Zgłoszenia muszą zawierać:
raport zespołu wyjaśniający projekt i konstrukcję, napisany w języku angielskim. Raport powinien być zgodny z dostarczonym szablonem;
co najmniej jeden zrzut ekranu modelu 3D w formacie .JPG lub .PNG;
the public link do projektu Tinkercad, z Licencja Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA 3.0).
5. Każdy zespół musi zamodelować wszystkie poszczególne elementy projektu. Niedozwolony jest import istniejących danych CAD do projektu, z wyjątkiem wszelkich plików dostarczonych przez Autodesk, ESA lub Airbus Foundation.
6. Zespół musi być jedynym autorem/właścicielem projektu i wszystkich materiałów zgłoszonych do Moon Camp Challenge. Projekty sponsorowane lub finansowane przez osoby trzecie nie mogą być wykorzystywane. Żadna osoba trzecia (w tym szkoła lub sponsorzy projektu) nie powinna mieć żadnych praw do przesłanych przez Ciebie materiałów.
7. ESA i Airbus Foundation, według własnego uznania, zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które nie są zgodne z wytycznymi lub które zawierają wiadomości uznane za niewłaściwe lub nieodpowiednie dla odbiorców.

Narzędzie do projektowania 3D

Jeśli Twój zespół dołączy do Moon Camp Explorers, będziesz musiał stworzyć swój projekt 3D przy użyciu Autodesk Tinkercad. Tinkercad to darmowa, prosta w obsłudze aplikacja internetowa do projektowania 3D.

Czy jesteś nowy w projektowaniu 3D? Nie martw się; rozpocznij naukę projektowania 3D, postępując zgodnie z poniższymi tutorialami krok po kroku.

Pytania?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekcja FAQ lub wysłać wiadomość e-mail na adres moon.camp@esa.int

Galeria zasobów

[PFG id=20777].