moon_camp

MOON CAMP @SCHOOL TIMELINE

2022
Rozpoczęcie wyzwania - 14 września
Rozpoczęcie wyzwania - 14 września.

Rejestracja rozpoczyna się 14/09/2022

Dowiedz się więcej o Księżycu, wykonując zadania w ramach wyzwania Moon Camp

Opracuj swój projekt klasowy

Zgłoś swój projekt na platformie
Przygotowanie nauczycieli/edukatorów:

Stwórz plan działania dla swojego zespołu

Udział w modułach szkoleniowych dla nauczycieli (daty zostaną ogłoszone)

2023
Termin nadsyłania zgłoszeń - 20 kwietnia
Termin zgłoszeń - 20 kwietnia.

Przedłużenie terminu! Strona internetowa zostanie zamknięta w dniu 20/04/2023.

Upewnij się, że złożysz swoje projekty przed upływem terminu!

Post-Challenge - czerwiec
Post-Challenge - czerwiec.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane do uczniów i opiekunów

Projekty zostaną umieszczone w galerii Moon Camp @School