moon_camp

Oś czasu

Zgłoszenia projektów do Moon Camp Challenge będą przyjmowane od 21 września 2023 r. do 28 kwietnia 2024 r.

Informacje na temat krajowych możliwości, takich jak szkolenia dla nauczycieli lub inne konkretne wydarzenia, można znaleźć na stronie danego kraju.  

Rozpoczęcie wyzwania
21 września 2023 r.
Rejestracja rozpoczyna się 21/09/2023
Dowiedz się więcej o Księżycu, wykonując zadania w ramach wyzwania Moon Camp
Rozwiń swój projekt Moon Camp
Zgłoś swój projekt na platformie

Przygotowanie nauczycieli:
Stwórz plan działania dla swojego zespołu
Udział w modułach szkoleniowych dla nauczycieli (daty zostaną ogłoszone)
Termin nadsyłania zgłoszeń
28 kwietnia 2024 r.

Strona internetowa zamyka się dla zgłoszeń w dniu 28/04/2024 (23:59 CEST)

Upewnij się, że złożysz swoje projekty przed upływem terminu!

Po wyzwaniu
Maj 2024 r.
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane do uczniów i opiekunów
Wszystkie prawidłowe projekty zostaną przesłane do galerii Moon Camp
Finałowe wydarzenie online
Czerwiec/lipiec 2024 r.

Wirtualne wydarzenie z astronautą ESA, otwarte dla wszystkich uczestników, którzy zgłosili prawidłowy projekt

Pytania?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekcja FAQ lub wysłać wiadomość e-mail na adres moon.camp@esa.int