moon_camp

MOON CAMP @SCHOOL ČASOVÁ OS

2022
Spustenie výzvy - 14. septembra
Spustenie výzvy - 14. september

Registrácia sa začína 14/09/2022

Získajte viac informácií o Mesiaci plnením úloh v rámci Moon Campu

Vypracujte projekt v triede

Odovzdajte svoj projekt na platforme
Príprava učiteľov/pedagógov:

Vytvorte akčný plán pre svoj tím

Zúčastnite sa modulov odbornej prípravy učiteľov (termíny budú oznámené).

2023
Uzávierka prihlášok - 20. apríla
Termín na predkladanie príspevkov - 20. apríl

Predĺženie termínu! Webová stránka sa uzatvára 20.4.2023

Uistite sa, že ste svoje projekty odoslali pred uzávierkou!

Post-Challenge - jún
Post-Challenge - jún

Študentom a mentorom budú zaslané certifikáty o účasti

Projekty budú nahrané do galérie Moon Camp @School