moon_camp

MĚSÍČNÍ TÁBOR @SCHOOL TIMELINE

2022
Zahájení výzvy - 14. září
Spuštění výzvy - 14. září

Registrace se otevírá 14/09/2022

Zjistěte více o Měsíci splněním úkolů v rámci Moon Campu.

Rozvíjejte svůj projekt ve třídě

Odevzdejte svůj projekt na platformě
Příprava učitelů/pedagogů:

Vytvořte akční plán pro svůj tým

účastnit se modulů školení učitelů (termíny budou oznámeny).

2023
Uzávěrka přihlášek - 20. dubna
Termín pro zasílání příspěvků - 20. dubna

Prodloužení lhůty! Uzávěrka přihlášek na webových stránkách je 20. 4. 2023.

Nezapomeňte své projekty odevzdat do uzávěrky!

Post-výzva - červen
Post-Challenge - červen

Studentům a mentorům budou zaslány certifikáty o účasti.

Projekty budou nahrány do galerie Moon Camp @School.