moon_camp
discovery_bck

Na tomto odkazu se můžete zúčastnit aktuálního vydání soutěže Moon Camp Explorers.

Vítězné projekty Moon Camp Explorers 2021-2022

  Hermaszewski Moon Camp
  První místo

      V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
        Polsko
  Killa Wintata
  První místo

      FEPPA San Calixto
        Bolívie
  Polus Satus
  Druhé místo

      Střední škola Ilford County
        Spojené království
  Utopia
  Druhé místo

      YoLabs
        Indie
  European Space Hotel
  Třetí místo

      Evropská škola Den Haag
        Nizozemsko
  Kalpana
  Třetí místo

      Ashoka Universal School a Veřejná škola v Dillí
        Indie
  Team 2022
  Vysoce oceněný design

      Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
        Portugalsko
  Projects Gallery

Další projekty najdete na Galerie projektů Moon Camp Explorers.

O společnosti Moon Camp Explorers

Moon Camp Challenge vyzývá studenty, aby se stali průzkumníky Měsíce a rozluštili některé složitosti, kterým budoucí astronauti mohou čelit.

Aby mohli astronauti v budoucnu zůstat na Měsíci delší dobu, je třeba vyvinout novou infrastrukturu, která umožní překonat důležité výzvy. Mezi tyto výzvy patří ochrana před radiací a meteority, výroba energie, získávání a recyklace vody, produkce potravin a mnoho dalšího.

V soutěži Moon Camp Explorers je úkolem každého týmu navrhnout 3D měsíční tábor, který by dokázal uživit alespoň dva astronauty a ochránit je před nebezpečím a vakuem vesmíru. Týmy budou muset také předložit zprávu o svém projektu.

Přehled

Týmy budou vyvíjet řadu interdisciplinárních vědeckých experimentů, aby prozkoumaly extrémní prostředí vesmíru a pochopily, jak by astronauti mohli žít na Měsíci. Poté pomocí programu Tinkercad navrhnou svůj měsíční tábor ve 3D a napíší zprávu, v níž svůj projekt vysvětlí.

Jejich konstrukce by měla být přizpůsobena měsíčnímu prostředí, měla by využívat místní zdroje a poskytovat ochranu a/nebo obytné a pracovní zázemí pro astronauty. Zúčastněné týmy budou soutěžit o cenu Moon Camp Explorers za nejlepší projekt.

Měsíční tábor by měl zahrnovat:

Využití místních zdrojů (např. měsíční půdy, vodního ledu).
Technologická řešení (např. zdroj energie, recyklační systém, komora pro pěstování potravin)
Ochrana (před meteority a radiací)
Obytné a pracovní prostory pro nejméně 2 astronauty.

Časová osa

Registrace do výzvy je otevřena od 15. září 2021 do 21. dubna 2022.

Kdo se může zúčastnit?

Aby se týmy mohly zúčastnit Moon Camp Explorers, měly by se skládat ze 2 až 6 studentů a musí je podporovat učitel nebo pedagog. Projekt musí být předložen učitelem nebo pedagogem.
Soutěže Moon Camp Explorers se mohou celosvětově* zúčastnit týmy studentů ve věku do 14 let (včetně).
Týmy, které se zúčastnily Moon Camp Discovery, mohou podat projekt i do Moon Camp Explorers.
Počet týmů, které může škola nebo klub přihlásit, není omezen, ale každý student může přihlásit pouze jeden tým a každý tým může podat pouze jednu přihlášku.

*Více podrobností

* Moon Camp Challenge je otevřena po celém světě. V rámci současné dohody o spolupráci mezi ESA a Airbus Foundation, pokud se přihlásíte z členského státu ESA*, Slovinska, Kanady, Litvy nebo Lotyšska, bude muset váš tým splnit následující dodatečné podmínky:
- Nejméně 50% členů týmu musí být občany členského státu ESA, Slovinska, Kanady, Litvy nebo Lotyšska.
- Každý člen týmu musí být:
- Zapsaný na denní studium na základní nebo střední škole v členském státě ESA, Slovinsku nebo Kanadě, Litvě nebo Lotyšsku.
- nebo být vzděláván doma (potvrzeno národním ministerstvem školství nebo pověřeným orgánem v členském státě ESA, Slovinsku, Kanadě, Litvě nebo Lotyšsku).
- nebo být členem nějakého kroužku či mimoškolní skupiny, například vědeckého kroužku, skautského oddílu a podobně.
* Členské státy ESA v roce 2021: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Hodnocení

Porota složená z odborníků ESA, Airbus Foundation a Autodesku vybere vítězné týmy na základě kvality předloženého návrhu a zprávy. Návrh by měl být přizpůsoben měsíčnímu prostředí a proveditelný v něm s využitím přírodních prvků. Zpráva musí vysvětlit volbu návrhu a celkovou obyvatelnost a funkčnost Moon camp. Týmy by měly uvést vědecké zdůvodnění předložených rozhodnutí.
Inovace, kreativita a vynalézavost (25%): Jak dobře tento nový design "posouvá hranice" a zvyšuje uživatelský komfort?
Softwarové dovednosti (25%): Jak dobře studentský návrh prokazuje technické dovednosti a kvalitu návrhu na základě technických požadavků?
Vhodnost pro daný účel (25%): Do jaké míry je návrh užitečný a vhodný k tomu, aby sloužil svému účelu, tj. aby poskytoval funkční měsíční tábor?
Online formulář (25%): Jak dobře zpráva vysvětluje důvody pro volbu konstrukce a celkovou obyvatelnost Moon camp?

Zahájení výzvy - 15. září
Spuštění výzvy - 15. září

Registrace se otevírá 15/09/2021

Zjistěte více o Měsíci splněním úkolů v rámci Moon Campu.

Vytvoření účtu Tinkercad

Vypracujte svůj projekt 3D designu

Odevzdejte svůj projekt na platformě
Příprava učitelů/pedagogů:

Vytvořte akční plán pro svůj tým

účastnit se modulů školení učitelů (termíny budou oznámeny).

Uzávěrka přihlášek - 21. dubna
Termín pro zasílání příspěvků - 21. dubna


Příjem přihlášek na webových stránkách končí 21. dubna 2022.

Začíná hodnocení přihlášek Moon Camp Explorers

Vyhlášení 6 vítězných projektů
Vyhlášení 6 vítězných projektů


Tři nejlepší projekty Moon Camp Explorers pro členské státy ESA a nečlenské státy ESA budou vyhlášeny v průběhu června.

Webový seminář pro vítěze
Winners Webinar


Vítězné týmy se zúčastní webináře s astronautem ESA.

Jak projekt předložit?

1. 3D model týmu musí být vytvořen výhradně pomocí aplikace Autodesk® Tinkercad™. Soutěžní návrhy vytvořené v jiných programech nebudou přijaty.
2. Projekty je třeba odevzdat na online platformě Moon Camp: online platforma. Uzávěrka je 21. dubna 2022.
3. Odesláním projektu účastníci souhlasí s tím, že jejich projekt bude sdílen na platformě Moon Camp. Účastníci souhlasí s tím, že ESA Education a partneři mají právo použít celý projekt nebo jeho části pro osvětové a vzdělávací účely.
4. Přihlášky musí obsahovat:
anglicky psanou zprávu týmu vysvětlující projekt a návrh. Zpráva by se měla řídit poskytnutou šablonou;
alespoň jeden snímek obrazovky 3D modelu ve formátu .JPG nebo .PNG;
. veřejné odkaz k projektu Tinkercad s Licence Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA 3.0).
5. Každý tým musí vymodelovat všechny jednotlivé součásti návrhu. Do návrhu není povoleno importovat existující data CAD, s výjimkou souborů poskytnutých společností Autodesk, ESA nebo Airbus Foundation.
6. Tým musí být jediným autorem/vlastníkem projektu a všech materiálů předložených do Moon Camp Challenge. Projekty sponzorované nebo financované třetími stranami nelze použít. Žádná třetí strana (včetně vaší školy nebo sponzorů projektu) by neměla mít žádná práva k předloženým materiálům.
7. ESA a Nadace Airbus si podle svého uvážení vyhrazují právo diskvalifikovat příspěvky, které se nebudou řídit pokyny nebo které budou obsahovat sdělení, jež budou považována za nevhodná nebo nepřiměřená publiku.

Nástroj 3D Design

Pokud se váš tým zapojí do projektu Moon Camp Explorers, budete muset vytvořit svůj 3D návrh pomocí aplikace Autodesk. Tinkercad. Tinkercad je bezplatná, snadno použitelná webová aplikace pro 3D navrhování.

Jste v 3D designu nováčkem? Nebojte se, začněte se učit 3D design podle níže uvedených návodů krok za krokem.

Máte otázky?

V případě dotazů se obraťte na Sekce Často kladené dotazy nebo pošlete e-mail na adresu moon.camp@esa.int

Galerie zdrojů

[PFG id=20777]