maan_kamp
discovery_bck

Volg deze link om deel te nemen aan de huidige editie van Moon Camp Explorers.

Winnende projecten Moon Camp Explorers 2021-2022

  Hermaszewski Moon Camp
  Eerste plaats

      V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
        Polen
  Killa Wintata
  Eerste plaats

      FEPPA San Calixto
        Bolivia
  Polus Satus
  Tweede plaats

      Ilford County High School
        Verenigd Koninkrijk
  Utopia
  Tweede plaats

      YoLabs
        India
  European Space Hotel
  Derde plaats

      Europese School Den Haag
        Nederland
  Kalpana
  Derde plaats

      Ashoka Universele School en Delhi Public School
        India
  Team 2022
  Hooggeprezen ontwerp

      Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
        Portugal
  Projects Gallery

Voor meer projecten, bezoek de Moon Camp Explorers project galerij.

Over Moon Camp Explorers

Het Moon Camp Challenge nodigt leerlingen uit om verkenners van de maan te worden en enkele van de problemen te ontcijferen waarmee toekomstige astronauten te maken kunnen krijgen.

Om astronauten in staat te stellen gedurende lange perioden op de maan te blijven, moeten in de toekomst nieuwe infrastructuren worden ontwikkeld om belangrijke uitdagingen het hoofd te bieden. Dergelijke uitdagingen omvatten bescherming tegen straling en meteorieten, energieproductie, de winning en recycling van water, voedselproductie en nog veel meer.

In Moon Camp Explorers heeft elk team de opdracht om een 3D Maankamp te ontwerpen dat minstens 2 astronauten kan huisvesten en hen beschermt tegen de gevaren en het vacuüm van de ruimte. De teams moeten ook een verslag over hun project indienen.

Overzicht

Teams zullen een aantal interdisciplinaire wetenschappelijke experimenten ontwikkelen om de extreme omgeving van de ruimte te verkennen en te begrijpen hoe astronauten op de maan zouden kunnen leven. Daarna zullen ze hun Maankamp 3D-ontwerpen met behulp van Tinkercad en een verslag schrijven waarin ze hun project toelichten.

Hun ontwerp moet aangepast zijn aan de omgeving van de maan en gebruik maken van plaatselijke hulpbronnen en bescherming en/of woon- en werkfaciliteiten bieden voor de astronauten. De deelnemende teams zullen meedingen naar de Moon Camp Explorers-prijs voor het beste project.

Het Maankamp moet omvatten:

Gebruik van plaatselijke hulpbronnen (bijv. maanaarde, waterijs)
Technologische oplossingen (bv. energiebron, recyclingsysteem, voedselgroeikamer)
Bescherming (tegen meteorieten en straling)
Woon- en werkfaciliteiten voor ten minste 2 astronauten.

Tijdlijn

De inschrijvingen voor de uitdaging lopen van 15 september 2021 tot 21 april 2022.

Wie kan deelnemen?

Om deel te nemen aan Moon Camp Explorers, moeten teams bestaan uit 2 tot 6 studenten en ondersteund worden door een leraar of opvoeder. Het project moet worden ingediend door de leraar of opvoeder.
Deelname aan Moon Camp Explorers staat wereldwijd* open voor teams van studenten tot (en met) 14 jaar oud.
Teams die aan Moon Camp Discovery hebben deelgenomen, mogen ook een project indienen voor Moon Camp Explorers.
Er is geen limiet aan het aantal teams dat een school of club kan inschrijven, maar elke student kan slechts één team inschrijven en elk team kan slechts één inzending indienen.

*Meer details

* Moon Camp Challenge staat wereldwijd open. In het kader van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen ESA en Airbus Foundation moet uw team, indien u een aanvraag indient vanuit een ESA-lidstaat*, Slovenië, Canada, Litouwen of Letland, aan de volgende extra voorwaarden voldoen:
- Ten minste 50% van de teamleden moet onderdaan zijn van een ESA-lidstaat, Slovenië, Canada, Litouwen of Letland.
- Elk teamlid moet:
- Ingeschreven op een voltijdse basisschool of middelbare school in een ESA-lidstaat, Slovenië of Canada, Litouwen of Letland
- of thuisonderwijs volgen (gecertificeerd door het nationale ministerie van Onderwijs of de gedelegeerde autoriteit in een ESR-lidstaat, Slovenië, Canada, Litouwen of Letland)
- of lid zijn van een club of naschoolse groep, zoals de wetenschapsclub, de scouts of iets dergelijks.
* ESA-lidstaten in 2021: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Evaluatie

Een jury bestaande uit deskundigen van ESA, Airbus Foundation en Autodesk zal de winnende teams selecteren op basis van de kwaliteit van het ingediende ontwerp en verslag. Het ontwerp moet aangepast zijn aan en uitvoerbaar zijn voor de maanomgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke kenmerken. In het verslag moeten de ontwerpkeuzes en de algemene bewoonbaarheid en functionaliteit van de Moon camp worden toegelicht. De teams moeten hun wetenschappelijke redenering voor de gepresenteerde keuzes vermelden.
Innovatie, creativiteit en vindingrijkheid (25%): Hoe goed is dit nieuwe ontwerp "grensverleggend" en verbetert het de gebruikerservaring?
Softwarevaardigheden (25%): Hoe goed getuigt het ontwerp van de student van technische vaardigheden en kwaliteit van het ontwerp gebaseerd op technische vereisten?
Geschiktheid voor het doel (25%): In hoeverre is het ontwerp nuttig en geschikt om zijn doel te dienen, namelijk een functioneel Maankamp?
Online formulier (25%): Hoe goed wordt in het verslag de redenering voor de ontwerpkeuzen en de algemene bewoonbaarheid van de Moon camp toegelicht?

Lancering uitdaging - 15 september
Uitdaging lancering - 15 september

Inschrijving geopend op 15/09/2021

Leer meer over de maan door het voltooien van de Maankamp uitdaging activiteiten

Maak uw Tinkercad account aan

Ontwikkel uw 3D-ontwerpproject

Dien uw project in op het platform
Leraar/opvoeder voorbereiding:

Maak een actieplan voor uw team

Deelnemen aan de opleidingsmodules voor leraren (data worden aangekondigd)

Deadline voor inzendingen - 21 april
Datum voor inzendingen - 21 april


De website sluit voor inzendingen op 21 april 2022.

De beoordeling van de Moon Camp Explorers inzendingen begint

Bekendmaking van de 6 winnende projecten
Aankondiging van de 6 winnende projecten


De beste 3 projecten van het Moon Camp Explorers voor ESA-lidstaten en niet-ESA-lidstaten zullen in de loop van de maand juni worden bekendgemaakt

Winnaars Webinar
Winnaars Webinar


De winnende teams zullen deelnemen aan een webinar met een ESA-astronaut

Hoe moet ik het project indienen?

1. Het 3D-model van het team moet uitsluitend met Autodesk® Tinkercad™ zijn gemaakt. Inzendingen die met andere softwareprogramma's zijn gemaakt, worden niet geaccepteerd.
2. De projecten moeten worden ingediend op het online platform van Moon Camp: onlineplatform. De uiterste termijn is 21 april 2022.
3. Door het project in te dienen, stemmen de deelnemers ermee in dat hun project gedeeld zal worden op het Moon Camp platform. Deelnemers aanvaarden dat ESA Education en partners het recht hebben om het project geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor outreach- en educatiedoeleinden.
4. Inzendingen moeten bevatten:
het verslag van het team waarin het project en het ontwerp worden toegelicht, geschreven in het Engels. Het verslag moet het verstrekte model volgen;
ten minste één schermafbeelding van het 3D-model als .JPG of .PNG;
de openbaar link naar het Tinkercad project, met een Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA 3.0) licentie.
5. Elk team moet alle afzonderlijke onderdelen van het ontwerp modelleren. Het is niet toegestaan bestaande CAD-gegevens in het ontwerp te importeren, met uitzondering van eventuele bestanden die door Autodesk, ESA of Airbus Foundation worden verstrekt.
6. Het team moet de enige auteur/eigenaar zijn van het project en alle materialen die bij het Moon Camp Challenge worden ingediend. Projecten die gesponsord of gefinancierd worden door derden mogen niet gebruikt worden. Geen enkele derde partij (ook niet je school of projectsponsors) mag rechten hebben op het materiaal dat je indient.
7. ESA en Airbus Foundation behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inzendingen te diskwalificeren die de richtlijnen niet volgen of die berichten bevatten die ongeschikt of ongeschikt voor het publiek worden geacht.

3D Ontwerp gereedschap

Als je team meedoet aan de Moon Camp Explorers moet je een 3D ontwerp maken met Autodesk Tinkercad. Tinkercad is een gratis, eenvoudig te gebruiken web-gebaseerde app voor 3D-ontwerp.

Bent u nieuw in 3D Design? Maak je geen zorgen; begin met het leren van 3D ontwerpen aan de hand van de stap-voor-stap tutorials hieronder.

Vragen?

Voor vragen, raadpleeg de FAQ-gedeelte of stuur een e-mail naar moon.camp@esa.int

Middelen Galerij

[PFG id=20777]