moon_camp

ČASOVÁ OSA PRŮZKUMNÍKŮ MĚSÍČNÍHO TÁBORA

2022
Zahájení výzvy - 14. září
Spuštění výzvy - 14. září

Registrace se otevírá 14/09/2022 /
Zjistěte více o Měsíci splněním úkolů v rámci Moon Campu.

Vytvoření účtu Tinkercad

Vypracujte svůj projekt 3D designu

Odevzdejte svůj projekt na platformě

Příprava učitelů/pedagogů:

Vytvořte akční plán pro svůj tým

účastnit se modulů školení učitelů (termíny budou oznámeny).

2023
Uzávěrka přihlášek - 20. dubna
Termín pro zasílání příspěvků - 20. dubna


Prodloužení lhůty! Příjem přihlášek na webové stránky končí 20. dubna 2023.

Začíná hodnocení přihlášek Moon Camp Explorers

Vyhlášení 6 vítězných projektů
Vyhlášení 6 vítězných projektů


Tři nejlepší projekty v kategorii Moon Camp Explorers pro členské státy ESA a nečlenské státy ESA budou vyhlášeny v průběhu června.

Webový seminář pro vítěze
Winners Webinar


Vítězné týmy se zúčastní webináře s astronautem ESA.