moon_camp

Tutkimus: Moon Camp Challenge 2023-2024

Moon Camp 2023-24 palautelomake
Mistä kuulit Moon Camp Challenge:stä?
Mikä oli opiskelijoiden suurin motivaattori? (valitse enintään 2)

Materiaali- ja koulutusresurssit

Mitkä saatavilla olevista tukimateriaaleista olivat mielestäsi hyödyllisiä? *

Hanke

Miten tiimisi kehitti projektinsa? *
Selasitko verkkosivustolla muulla kielellä kuin englanniksi? *

Hankkeen vaikutus sinuun ja tiimiin

Osallistumalla Moon Camp Challenge:hen huomasin:

Tiimin (ryhmien) lisääntynyt tietämys luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEM) aiheista. *
An increased motivation to learn STEM content in my team(s). *
Lisääntynyt kiinnostus tiimissäni (tiimeissäni) STEM-ammatteihin liittyviin ammatteihin. *
Moon Camp Challenge-ohjelman aloittamisen jälkeen tiimini on parantanut osaamistaan seuraavilla aloilla: *
Millaiseksi arvioisit kaiken kaikkiaan oman ja tiimisi kokemuksen Moon Camp Challenge:stä?
Have you participated in any of the other ESA Education programmes: *
Aiotko osallistua seuraavaan Moon Camp Challenge-tapahtumaan? *