moon_camp

Aptauja: Moon Camp Challenge 2023-2024

Mēness nometnes 2023-24 atgriezeniskās saites veidlapa
Kur jūs dzirdējāt par Moon Camp Challenge
Kas bija lielākais motivators skolēniem? (izvēlieties ne vairāk kā 2)

Materiālie un izglītojošie resursi

Kurus no pieejamajiem palīgmateriāliem uzskatāt par noderīgiem? *

Projekts

Kā jūsu komanda izstrādāja projektu? *
Vai tīmekļa vietni pārlūkojāt citā valodā, nevis angļu valodā? *

Projekta ietekme uz jums un komandu

Piedaloties Moon Camp Challenge, es pamanīju:

Komandas(-u) padziļinātas zināšanas par zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) tēmām. *
An increased motivation to learn STEM content in my team(s). *
Paaugstināta interese par karjeru, kas saistīta ar STEM, manā(-ās) komandā(-ās). *
Kopš Moon Camp Challenge uzsākšanas mana komanda ir uzlabojusi savas kompetences šādās jomās: *
Kā kopumā vērtējat savu un komandas pieredzi Moon Camp Challenge programmā?
Have you participated in any of the other ESA Education programmes: *
Vai plānojat piedalīties nākamajā Moon Camp Challenge izdevumā? *