moon_camp

Undersökning: Moon Camp Challenge 2023-2024

Feedbackformulär för Moon Camp 2023-24
Var fick du höra talas om Moon Camp Challenge
Vad var den största motivationsfaktorn för studenterna? (välj max 2)

Material och utbildningsresurser

Vilka av de tillgängliga stödmaterialen tyckte du var användbara? *

Projektet

Hur utvecklade ditt team sitt projekt? *
Navigerade du på webbplatsen på ett annat språk än engelska? *

Projektets inverkan på dig och teamet

Genom att delta i Moon Camp Challenge märkte jag:

Ökad kunskap om vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) i teamet/teamen. *
An increased motivation to learn STEM content in my team(s). *
Ett ökat intresse för STEM-relaterade karriärer i mitt eller mina team. *
Sedan jag började med Moon Camp Challenge har mitt team förbättrat sina kompetenser inom: *
På det hela taget, hur skulle du bedöma din och ditt teams erfarenhet av Moon Camp Challenge
Have you participated in any of the other ESA Education programmes: *
Planerar du att delta i nästa upplaga av Moon Camp Challenge? *