moon_camp

Prieskum: Moon Camp Challenge 2023-2024

Formulár spätnej väzby pre Moon Camp 2023-24
Kde ste sa dozvedeli o Moon Camp Challenge
Čo bolo pre študentov najväčšou motiváciou? (vyberte maximálne 2)

Materiálne a vzdelávacie zdroje

Ktoré z dostupných podporných materiálov považujete za užitočné? *

Projekt

Ako váš tím vypracoval svoj projekt? *
Navigovali ste na webovej stránke v inom jazyku ako v angličtine? *

Vplyv projektu na vás a tím

Účasťou v Moon Camp Challenge som si všimol:

Zvýšenie vedomostí tímu (tímov) v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM). *
An increased motivation to learn STEM content in my team(s). *
Zvýšený záujem o kariéru súvisiacu so STEM v mojom tíme (tímoch). *
Od začiatku programu Moon Camp Challenge si môj tím zlepšil svoje kompetencie v: *
Ako by ste celkovo zhodnotili svoje skúsenosti s tímom v rámci Moon Camp Challenge
Have you participated in any of the other ESA Education programmes: *
Plánujete sa zúčastniť ďalšieho ročníka Moon Camp Challenge? *