moon_camp

Raziskava: Moon Camp Challenge 2023-2024

Moon Camp 2023-24 obrazec za povratne informacije
Kje ste slišali za Moon Camp Challenge
Kaj je bil največji motiv za učence? (izberite največ 2)

Materialni in izobraževalni viri

Katera od razpoložljivih podpornih gradiv so se vam zdela koristna? *

Projekt

Kako je vaša ekipa razvijala projekt? *
Ali ste spletno mesto obiskali v jeziku, ki ni angleščina? *

Vpliv projekta na vas in ekipo

S sodelovanjem v Moon Camp Challenge sem opazila:

boljše poznavanje naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) v skupini(-ah). *
An increased motivation to learn STEM content in my team(s). *
večje zanimanje za poklice, povezane s STEM, v mojem(-ih) timu(-ih). *
Od začetka programa Moon Camp Challenge je moja ekipa izboljšala svoje kompetence na naslednjih področjih: *
Kako bi na splošno ocenili izkušnje vaše ekipe v projektu Moon Camp Challenge?
Have you participated in any of the other ESA Education programmes: *
Ali nameravate sodelovati v naslednji izdaji Moon Camp Challenge? *