moon_camp

Undersøkelse: Moon Camp Challenge 2023-2024

Tilbakemeldingsskjema for Moon Camp 2023-24
Hvor har du hørt om Moon Camp Challenge
Hva var den største motivasjonsfaktoren for studentene? (velg maks 2)

Materielle og pedagogiske ressurser

Hvilke av de tilgjengelige hjelpemidlene syntes du var nyttige? *

Prosjektet

Hvordan utviklet teamet ditt prosjektet sitt? *
Navigerte du på nettstedet på et annet språk enn engelsk? *

Prosjektets innvirkning på deg og teamet

Ved å delta i Moon Camp Challenge la jeg merke til det:

Økt kunnskap om naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM) i teamet(ene). *
An increased motivation to learn STEM content in my team(s). *
Økt interesse for STEM-relaterte yrker i teamet(ene) mitt(e). *
Etter at jeg begynte på Moon Camp Challenge, har teamet mitt forbedret kompetansen sin innen *
Hvordan vil du alt i alt vurdere din og teamets opplevelse av Moon Camp Challenge?
Have you participated in any of the other ESA Education programmes: *
Har du planer om å delta i neste utgave av Moon Camp Challenge? *