moon_camp

Avaruuskarhut - Laboratoriokokemusta Tardigrades-eläinten kanssa

Lyhyt kuvaus: Tässä kokeellisessa tehtävässä oppilaat tutkivat tardigradien eli vesikarhujen selviytymiskykyä. He altistavat olosuhteet ja tekevät johtopäätöksen siitä, missä ympäristöissä ne voivat selviytyä. Tämän resurssin tavoitteena on testata tardigrades-eläinten kestävyyttä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa ja yhdistää niiden selviytymiskyky [...].

AstroCrops - Kasvien kasvattaminen tulevia avaruuslentoja varten

Lyhyt kuvaus: Oppilaat oppivat ymmärtämään itämistä ja kasvien kasvua seuraamalla kolmen tuntemattoman kasvin kehitystä 12 viikon ajan. He tekevät mittauksia ja havaintoja arvioidakseen kasviensa kasvua ja terveyttä. Oppilaat tekevät havaintojensa perusteella hypoteesin siitä, mikä laji [...].