moon_camp

Kosmiczne niedźwiedzie - Doświadczenia laboratoryjne z Tardigradami

Krótki opis: W tym zestawie ćwiczeń eksperymentalnych uczniowie zbadają zdolności przetrwania tardigradów, znanych również jako niedźwiedzie wodne. Eksponują warunki i dochodzą do wniosku, w jakich środowiskach mogą one przetrwać. Celem tego zasobu jest sprawdzenie odporności tardigradów na ekstremalne warunki środowiskowe i powiązanie ich zdolności przetrwania [...]

Czy życie mogłoby przetrwać w obcych środowiskach? - Definiowanie środowisk odpowiednich dla życia

Krótki opis: W tym ćwiczeniu uczniowie zastanowią się, czy życie występujące w ekstremalnych środowiskach na Ziemi mogłoby przetrwać w innych miejscach Układu Słonecznego. Uczniowie zbadają cechy charakterystyczne różnych miejsc w Układzie Słonecznym, a następnie korzystając z kart faktów dotyczących niektórych przykładowych ekstremofili postawią hipotezę, które ich zdaniem mogłyby przetrwać w [...]

AstroCrops - Uprawa roślin dla przyszłych misji kosmicznych

Krótki opis: W tym zestawie ćwiczeń uczniowie zbudują zrozumienie kiełkowania i wzrostu roślin poprzez śledzenie rozwoju trzech nieznanych roślin przez 12 tygodni. Przeprowadzą pomiary i obserwacje, aby ocenić wzrost i zdrowie swoich roślin. Uczniowie wykorzystają swoje obserwacje do postawienia hipotezy na temat tego, który gatunek [...]