moon_camp

Rymdbjörnar - Labbserfarenhet med Tardigrades

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning experimentella aktiviteter ska eleverna undersöka överlevnadsförmågan hos tardigrader, även kända som vattenbjörnar. De kommer att undersöka förhållandena och komma fram till en slutsats om vilka miljöer de kan överleva i. Syftet med denna resurs är att testa tardigrades motståndskraft mot extrema miljöförhållanden och koppla deras överlevnad till [...]

Kan liv överleva i främmande miljöer? - Definition av miljöer som är lämpliga för liv

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten ska eleverna fundera på om liv som finns i extrema miljöer på jorden skulle kunna överleva på andra platser i solsystemet. Eleverna ska undersöka egenskaperna hos olika platser i solsystemet och sedan använda faktablad om några exempel på extremofiler för att ställa hypoteser om vilka de tror skulle kunna överleva i [...]

AstroCrops - Växter för framtida rymduppdrag

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter ska eleverna bygga upp en förståelse för groning och växttillväxt genom att följa utvecklingen av tre okända växter under 12 veckor. De ska utföra mätningar och göra observationer för att utvärdera sin växts tillväxt och hälsa. Eleverna ska använda sina observationer för att göra en hypotes om vilken art av [...]