moon_camp

Space Bears – Lab-opplevelse med Tardigrades

Kort beskrivelse: I dette settet med eksperimentelle aktiviteter skal elevene undersøke overlevelsesevnen til bjørnedyr, også kjent som vannbjørner. De vil avsløre forholdene og komme til en konklusjon om hvilke miljøer de kan overleve i. Målet med denne ressursen er å teste bjørnedyrs motstandsdyktighet mot ekstreme miljøforhold og knytte deres overlevelse [...].

Kunne livet overleve i fremmede miljøer? – Definere miljøer egnet for livet

Kort beskrivelse: I denne aktiviteten skal elevene vurdere om liv som finnes i ekstreme miljøer på jorden, kan overleve andre steder i solsystemet. Elevene skal undersøke hva som kjennetegner ulike steder i solsystemet, og deretter bruke faktakort om noen eksempler på ekstremofiler til å lage hypoteser om hvilke de tror kan overleve i [...].

AstroCrops – Dyrking av planter for fremtidige romoppdrag

Kort beskrivelse: I dette settet med aktiviteter skal elevene bygge opp en forståelse av spiring og plantevekst ved å følge utviklingen til tre ukjente planter i 12 uker. De skal utføre målinger og gjøre observasjoner for å evaluere plantenes vekst og helse. Elevene vil bruke observasjonene sine til å lage en hypotese om hvilken art av [...].